IS-strijders gaan zich verspreiden

Europa staat aan de vooravond van een 9/11 door IS-terroristen. De toenemende dreiging is volgens anti-terreurdeskundige Peter Knoope een rechtstreeks gevolg van de recente militaire overwinningen op IS in Irak en Syrië.

“Ik wil geen onheilsprofeet zijn, maar maak me hier ernstig zorgen over”, aldus de voormalige directeur van het International Centre for Counter-terrorism in Den Haag. “Nu IS aan de verliezende hand is, betekent dat een hard core van zeker 40.000 IS-strijders zich gaat verspreiden. Zij keren terug naar hun ruim tachtig herkomstlanden. Heel Europa, Noord-Afrikaanse landen als Marokko en Tunesië maar ook Rusland, Tsjetsjenië, China, Indonesië en Pakistan krijgen de komende tijd met meer aanslagen te maken.”

Net als veel andere terreurexperts vergelijkt Knoope de situatie met het einde van Sovjet-Afghaanse oorlog, toen de Mujahideen huiswaarts keerden. Onder hen Osama bin Laden. “We hebben gezien waartoe dat leidde: het ontstaan van Al Qaeda en series terreuraanvallen.”

Belangrijk verschil is het bereik van het IS-netwerk. “Dat is aanzienlijk groter omdat er veel meer IS-strijders zijn. Het gaat om strijders, potentiële terroristen, die de drempel van geweld allang hebben genomen en veel volharding en gevechtservaring hebben. Deze goed getrainde terreurcellen zullen overal neerstrijken.”

Knoope pleit voor betere internationale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten om het groeiende terrorisme te bestrijden. “Daar is sinds 9/11 al veel geïnvesteerd, maar het kan altijd beter.”

Het preventief opsluiten en intensief monitoren van terugkerende IS-strijders is niet genoeg. Veel aandacht moet er volgens hem zijn en blijven voor programma’s om IS-aanhangers te deradicaliseren en te laten terugkeren in de maatschappij.

“Dat gebeurt inmiddels volop in veel Europese landen – Nederland, Engeland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Zelfs in Nigeria bestaan nu trajecten voor de herintegratie van strijders van Boko Haram. Frankrijk heeft er daarentegen om onbegrijpelijke redenen nauwelijks energie ingestoken, ik zou zelfs geen enkele Franse expert op dit gebied kunnen opnoemen. Dat zegt veel en is een van de redenen waarom in dat land zoveel aanslagen worden gepleegd.”

Het beveiligen van evenementen tegen een aanval met een vrachtwagen als in Nice is in Knoope’s ogen vrijwel onmogelijk. “Geheel uniek is de methode niet, we hebben in Nederland tijdens Koninginnedag 2009 een soortgelijke aanslag gehad door Karst Tates. Het zijn afschuwelijke misdrijven door daders met onwaarschijnlijke razernij. Aanslagplegers die volledig gedehumaniseerd zijn en mensen nog slechts als objecten zien. Geen evenement is hier afdoende tegen te beveiligen.”

Wel dient alles op alles te worden gezet om zelfmoordaanslagen te voorkomen. “Dat doe je met het oude, klassieke inlichtingenwerk. In bijna alle Europese landen zijn inmiddels fusion-centres ontstaan waar informatie wordt gedeeld. Nederland kent een Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Opnieuw is dit in Frankrijk een groot pijnpunt: daar werken de verschillende inlichtingendiensten niet goed samen. De Franse diensten beconcurreren elkaar zelfs.”

Ook de contacten tussen overheid en bewoners staan in de Franse probleemwijken op een laag pitje. “De politie durft daar alleen nog in pantserwagens te komen. Maar juist het voortdurend feeling houden met moslimorganisaties is essentieel om te weten waar teruggkeerde IS-strijders zich bevinden, waar mensen radicaliseren. De banden met de islamitische gemeenschappen zijn van groot belang. Alleen is er tot op het allerlaagste niveau een goede verhouding bestaat met overheid, willen en kunnen mensen bij de politie aankloppen als een familielid of buurjongen bezig is met rare plannen. In Nederland rust die cruciale taak vooral op de schouders van de wijkagenten.”

Dat telt ook bij het bestrijden van terreurcellen die vanuit het buitenland worden ingevlogen om toe te slaan. Knoope: “Terroristen hebben altijd locale contacten en steun nodig. Al is het om informatie te verkrijgen voor het selecteren van een doelwit en om aan wapens te komen.” – BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!