Aantal mensen met bijstand neemt opnieuw toe

Nederland heeft er in het tweede kwartaal opnieuw meer bijstandontvangers bijgekregen. Vooral de komst van gelukzoekers droeg hieraan bij, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Eind juni kregen 463.000 personen een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21.000 meer dan een jaar eerder. De stijging is voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van gelukzoekers, vooral uit Syrië. Gelukzoekers met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op de bijstand.

 

Het aantal bijstandsgerechtigden laat al langer een stijgende lijn zien. Dit komt ook door de regelgeving, die herhaaldelijk verandert. Zo hebben meer deels arbeidsongeschikte jongeren recht op bijstand, omdat de regels voor de zogeheten Wajong zijn aangepast en krijgen ouderen langer bijstand door de verhoogde AOW-leeftijd.

Ongeveer drie op de tien bijstandsontvangers maken gebruik van een zogeheten re-integratievoorziening. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld een participatieplaats, scholing of training, bedoeld om de kans op werk voor mensen met een uitkering te vergroten.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!