GEEN cent meer naar Afrika! Obesitas groot probleem voor continent volgens WHO!!

Als je weer een advertentie in de krant ziet, of een spotje op tv over Afrika en dat je geld MOET geven: DOE HET NIET!! DE AFRIKANEN WORDEN STEEDS DIKKER! Het is zelfs zo erg dat de WHO waarschuwt voor OBESITAS in Afrika!! Hoge bloeddruk door vraatzucht is aan de orde van de dag. Het is een ware epidemie!!

De wereldbevolking wordt dikker en dikker. Bijna twee miljard mensen hebben overgewicht of zijn zelfs obees. Vaak gezien als ‘welvaartsziekte’ is obees dat al lang niet meer: juist in de allerarmste regio’s van de wereld zijn overgewicht en obesitas bezig met een enorme inhaalslag. Overgewicht is zelfs een ‘armoedeziekte’ geworden. Een silent killer die leidt tot hart- en vaatziekten en diabetes. Aandoeningen die zelden op tijd worden ontdekt. Op dit moment sterven wereldwijd al meer mensen door overvoeding dan door ondervoeding. Zelfs in de sloppenwijken van Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Arts-onderzoeker Steven van de Vijver deed onderzoek naar hart- en vaatziektes onder vijfduizend bewoners in de sloppenwijk Korogocho in Nairobi. Uniek, want deze groep werd er nooit eerder op onderzocht. Zijn conclusie was een grote verrassing: een kwart van de sloppenbewoners heeft een te hoge bloeddruk, maar ruim tachtig procent weet dat zelf niet.

Het grootste probleem – ook in de sloppenwijken – is dat mensen veel te dik zijn. En als je nu niets doet, zijn de gevolgen over tien jaar niet te overzien”, zegt Van de Vijver.

De wereld telt achthonderd miljoen mensen met chronische honger. Maar er zijn ook landen waar ruim zeventig procent van de volwassen bevolking lijdt aan obesitas of overgewicht. Wereldwijd zijn er ruim veertig miljoen kinderen van vier jaar en jonger te zwaar. Een kwart van die kinderen woont in Afrika: in de sub-Sahara steeg het aantal kinderen met overgewicht van vier miljoen in 1990 tot tien miljoen in 2012.

Ook al is er in Nairobi volop gezond eten beschikbaar als groente en fruit, mensen eten dat liever niet. Ze zoeken iets wat hun maag meteen vult. “Fruit is voor kinderen en groente voor konijnen, is hier de mening van de volwassenen”, zegt Van de Vijver. Khajira zegt dat het mensen niet uitmaakt dat ze ziek kunnen worden van gevonden eten of dat het ongezond is. “Ze hebben honger en eten wat ze vinden. Mensen zijn niet opgeleid. Als ze al zouden weten dat hoge bloeddruk zo gevaarlijk is, wat moeten ze dan doen? Zonder geld kunnen ze niks, zelfs niet hun bloeddruk laten meten.” – BRON

1 thought on “GEEN cent meer naar Afrika! Obesitas groot probleem voor continent volgens WHO!!”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!