We worden allemaal armer dan onze ouders

Uit een rapport van managementconsultant McKinsey blijkt dat ‘tussen 2005 en 2014, de reële inkomens van 65 tot 70% van de gezinnen in de 25 rijkste economieën – waaronder België en Nederland – stagneerden of daalden. In totaal gaat het om 540 à 580 miljoen gezinnen.’
Hardst getroffen zijn de jongeren en de lager opgeleiden. In Italië gaat het om ruim 97% van de gezinnen, in de VS om 81% en in het VK om 70%. Het schrikbeeld van een volledige generatie die armer opgroeit dan hun ouders wordt hierdoor enkel versterkt, staat te lezen in het rapport ‘Poorer than their parents? Flat or falling incomes in advanced economies’ van het McKinsey Global Institute. Dat is een totaal nieuwe situatie, want na de Tweede Wereldoorlog waren de reële inkomens – op een korte periode rond 1970 na – steeds blijven stijgen. Tussen 1993 en 2005 stegen de inkomen in deze 25 rijkste economieën zelfs voor iedereen, een kleine 2% (minder dan 10 miljoen gezinnen) uitgezonderd. Volgens McKinsey zijn er een reeks oorzaken die het fenomeen uitleggen: de veranderende demografische trend van ouder wordende en krimpende gezinnen, maar ook de veranderingen op de arbeidsmarkt die maken dat inkomens een steeds kleiner deel van het bbp vertegenwoordigen. Indien niet snel de gepaste maatregelen worden getroffen – groei stimuleren, een economisch klimaat scheppen dat jobcreatie aanmoedigt, het schoolsysteem beter afstemmen op de arbeidsmarkt, overheden die belastinggeld beter besteden dan dat vandaag vaak het geval is – kan het percentage gezinnen dat geen vooruitgang ziet in zijn reële inkomen oplopen tot 70 à 80%, besluit het rapport. ‘Een significant aantal van de mensen wiens inkomens niet is gestegen begint zijn vertrouwen in vele aspecten van de globalisering te verliezen. Bijna een derde van de mensen die geen vooruitgang ervaren denkt dat hun kinderen het nog moeilijker zullen krijgen. Ze drukken zich negatief uit over vrijhandel en immigratie.’ – BRON & BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!