BREKEND! Sylvana Simons weg bij Denk, begint nieuwe partij: Artikel 1

Een klap voor Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk: de Nederturkse DENK-politici zijn hun bekendste partijlid kwijt. Sylvana Simons gaat weg bij Denk. Ze start haar eigen politieke partij, met de naam Artikel 1. Met Artikel 1 gaat ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. De directe aanleiding voor Simons’ vertrek is de reactie van Denk op de bedreigingen die ze kreeg.

“Sinds mijn aantreden bij Denk heb ik veel warme reacties gekregen, maar ook veel bedreigingen. Juist op zo’n moment is het belangrijk dat je je bij een partij geborgen voelt. Daarin ben ik teleurgesteld”, vertelt Simons in een interview met de Staatsomroep.

Simons sloot zich op 18 mei aan bij Denk. Ze kreeg daarna veel negatieve reacties. In juni deed ze aangifte van racistische, seksistische en discriminerende reacties op sociale media. Het OM gaat meer dan tien mensen vervolgen voor deze bedreigingen.

Tijdens de bedreigingen nam Denk contact op met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en werden er maatregelen voor Simons’ veiligheid geregeld. “Voordat die maatregelen werden toegepast, werd mij al duidelijk dat Denk vooral bezig was met het vieren van de media-aandacht, en niet met mijn welzijn.”

Simons heeft daarom al een hele tijd geen contact meer gehad met de politieke leider van Denk, Kamerlid Kuzu. Hij heeft geen contact meer met haar opgenomen. Ze heeft haar Denk-collega’s niet op de hoogte gesteld van haar vertrek. “Ze wilden het nieuws zelf naar buiten brengen. De boodschap zou dan niet goed zijn aangekomen. Denk is in staat om de media te bespelen en daarom is het veiliger om eerst zelf mijn verhaal te doen.” Anders zou het door Denk gemanipuleerd of geframed kunnen worden, zegt ze. “Ik denk niet dat ze blij zullen zijn.” Niet alleen de reactie van Denk op Simons’ bedreigingen speelde mee in haar beslissing om te stoppen, ook de uitvoering van de idealen van de partij stuitte Simons tegen de borst. “Ik sta nog steeds achter het ideaal van Denk. Maar op de manier waarop ze dat ideaal proberen te realiseren, krijg ik steeds meer signalen van mensen dat ze dit als polariserend zien.” Simons wil juist polarisatie tegengaan, zegt ze. Vrouwenemancipatie, loonongelijkheid en homoacceptatie zijn belangrijke punten op haar politieke agenda. “Er werd mij beloofd dat ik hiervoor de ruimte zou krijgen. Maar in de praktijk bleek die ruimte toch kleiner dan verwacht, omdat Denk rekening wil houden met hun deels conservatieve achterban.”

Daarom heeft Simons de partij Artikel 1 opgezet. De partij heeft nog geen programma, want “daar zijn we nog te jong voor”. Wel zijn ze een officiële partij, met een bestuur, en kunnen ze meedoen aan de verkiezingen. “Artikel 1 gaat echt iets toevoegen. Het is de eerste en enige partij die artikel 1 als basis heeft”, legt Simons uit. “Vanaf vandaag zijn we klaar voor de start.” Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1 is er voor elke Nederlander en predikt gelijkwaardigheid.” Volgens Simons prediken veel partijen anti-racisme, maar staan die vervolgens wel allerlei sentimenten toe die er haaks op staan. “Er wordt door politici heel veel gesproken óver mensen, en nu moet er gesproken worden mét de mensen. Ze moeten worden gezien als volwaardige gesprekspartners.”

Toch heeft Simons geen spijt dat ze zich heeft aangesloten bij Denk. “Ik heb ontzettend veel geleerd en een inkijk gekregen in wat er in Nederland speelt. Denk heeft de strijd tegen racisme op de kaart gezet. Ik wil Denk geen trap na geven, maar het kan gewoon beter.” Het plotselinge vertrek van het bekendste (en misschien wel beruchtste) partijlid zal als een klap komen voor Kuzu en Öztürk. Sylvana gaf DENK meer bekendheid en schoof regelmatig aan bij talkshows. Ook hoopte DENK met het aantrekken van Sylvana een bredere groep kiezers aan te spreken dan alleen Turken. Die ambitie kan voorlopig op de lange baan worden geschoven, want Sylvana Simons is er klaar mee. Voortaan heeft ze een eigen podium om onzin uit te kramen – de affaire met DENK is afgelopen. – BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!