Grote overlast door gelukszoekers AZC Aalden

Het gaat weer lekker in de AZC’s in Nederland… Een aantal bewoners van het asielzoekerscentrum in Aalden zorgt sinds een aantal weken voor overlast in de omgeving. Dat schrijft de wijkagent in de lokale krant Oes Eig’n Kraantien. vluchtelingenwelkomMaandelijks publiceert wijkagent Hans Bonhof de politieberichten voor het gebied Sleen/Zweeloo. Uit de lijst van de maand september bleek dat er meerdere voorvallen waren waarbij asielzoekers betrokken waren. De wijkagent schrijft: “Momenteel zijn er inderdaad meerdere personen van het azc die voor meer overlast in het dorp zorgen. Betrokkenen zijn de laatste weken op het azc binnengekomen en zullen vanwege de asielprocedure een tijd moeten verblijven in een asielzoekerscentrum.” welkom3 Uit de politieberichten van september blijkt dat er onder meer verschillende diefstallen waren waarbij bewoners van het asielzoekerscentrum in Aalden betrokken waren. Ook werd op het azc een bewoner aangehouden vanwege bedreigingen met geweld. Volgens de wijkagent zijn er in Aalden maatregelen genomen om de overlast tegen te gaan. “Door goede contacten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en extra toezicht wordt geprobeerd de overlast in te dammen. De groep bewoners die de overlast veroorzaakt, wordt zoveel mogelijk verspreid gehuisvest over de verschillende azc’s in ons land.” BRONwelkomvl_gr

Winkeldiefstallen, inbraken; ineens hebben winkeliers en dorpelingen er mee te maken”, zegt secretaris Michel de Heij van Dorpsbelangen. De overlast wordt in het dorpskrantje bevestigd door de wijkagent. Ook hij haalt inbraken en diefstallen aan die op het conto worden geschreven asielzoekers. BRON

2 thoughts on “Grote overlast door gelukszoekers AZC Aalden”

  1. Zijn jullie zeker nog nooit in Ter Apel geweest ,2000 asielzoekers en heel veel overlast maar ja dat wordt niet bekend gemaakt ook niet aan de inwoners zelf , onder de tafel politiek? wij als inwoners horen en lezen er niks over zelfs niet over alle inbraken.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!