Burgerwacht jaagt op criminele immigranten

 

Nieuws

Burgerwacht jaagt op criminele immigranten

Soldiers of Odin heeft dit weekend in de provincie Groningen een jonge asielzoeker gegrepen. De man zou vrouwen hebben lastiggevallen. Misdaadverslaggever Mick van Wely weet meer over de snel groeiende Scandinavische groep in Nederland. Lees woensdag meer hierover in De Telegraaf.

BRON

1 thought on “Burgerwacht jaagt op criminele immigranten”

 1. @de Wet gegoogled;
  .
  Burgers die een persoon die een strafbaar feit (dus zowel een misdrijf als overtreding) begaat en deze op heterdaad betrappen, mogen deze persoon aanhouden zonder daarbij onnodig geweld of wapens te gebruiken, alleen geweld bij verzet van de verdachte teneinde aan te houden Als niet aan die voorwaarde wordt voldaan, dan maken zij zich schuldig aan eigenrichting, wat wel strafbaar is. Het zogeheten burgerarrest volgt uit artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering.
  Artikel 53 [Sv]
  1.In geval van ontdekking op heterdaad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden.
  .
  Dit artikel moet overigens samen worden gelezen met art. 128 van het Wetboek van Strafvordering, dat definieert wanneer er sprake is van ontdekking op heterdaad. De bespreking van dit artikel volgt hieronder. Verder moet er een verdenking bestaan dat de aan te houden persoon verdachte is in de zin van art. 27 Sv, dat wil zeggen een redelijk vermoeden van schuld dat die persoon het feit begaan heeft. Dit moet uit feiten en omstandigheden blijken.
  Artikel 128 [Sv]
  1.Ontdekking op heter daad heeft plaats, wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is.
  2.Het geval van ontdekking op heter daad wordt niet langer aanwezig geacht dan kort na het feit dier ontdekking.
  .
  Opmerkingen bij lid 1: het burgerarrest kan plaatsvinden als het feit ontdekt wordt, niet de dader achteraf aanhouden, het moet op heterdaad (overtreding/misdrijf gezien of direct hulp bieden aan aangerande vrouw bijvoorbeeld. De ontdekking dat je auto gestolen is waarbij de dader niet in de buurt is, kan nog steeds heterdaad zijn omdat wel het feit is ontdekt, de dader niet. Dit kan volgens artikel “terwijl” of “terstond” zijn. Om te bepalen wat onder “terstond” moet worden verstaan hangt af van de omstandigheden, hoe lang is het geleden dat het feit is gebeurd (tijdsverloop) en wat je als burger/agent hebt ondernomen als reactie op dat feit. Er moet als het ware direct een onderzoek en/of opsporingshandelingen worden gestart dan wel door de burger of door (ter plaatse gekomen) agenten. Bovendien kan het een verschil uitmaken of je te maken hebt met een ernstig feit als moord of met een lichter feit, vaak een overtreding, als wildplassen.
  In lid 2 wordt verondersteld dat een heterdaadsituatie aanwezig is kort nadat het ontdekt is. Niet langer. Hierbij wordt ook weer gekeken naar de reactie van de burger of politieagenten op dat feit. De heterdaadsituatie kan hierdoor verlengd worden.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!