‘Christelijke gelukzoeker is in Duitsland mikpunt van agressie’

‘Christelijke gelukzoeker is in Duitsland mikpunt van agressie’

© epa. Een vluchtelingenopvang in Wuensdorf.

De Duitse politie is niet goed op de hoogte van de agressie waarmee christenen in gelukzoekerscentra te maken krijgen. Zulke agressie komt voor in gzc’s in het hele land en slachtoffers doen meestal geen aangifte. Dat claimen christelijke organisaties in een nieuw rapport.

  • Als iemand iets verkeerd doet, zeggen ze: `het waren de christenen¿, ook als we niets gedaan hebben

De gelukzoekers spreken van een klimaat waarin hun islamitische medebewoners op hen neerkijken en tegen hen samenspannen. Vaak gaat het volgens de organisaties om pesterijen. Het conservatief christelijke Open Doors en vier minder bekende organisaties telden tussen mei en september van dit jaar 743 incidenten, op basis van gesprekken die christelijke vrijwilligers met hen voerden. In een deel van de gevallen nam de agressie strafbare vormen aan, bijvoorbeeld omdat er werd gevochten of iemand met de dood werd bedreigd.

Bij 600 van de meldingen zouden gelukzoekers zijn aangevallen door andere gelukzoekers, in 200 gevallen zou het personeel zijn boekje te buiten zijn gegaan. Volgens de organisaties betrof het bij die laatste categorie vooral islamitisch personeel. Of dat klopt, is niet te controleren.

Niet wetenschappelijk, ‘wel een bewijs dat er iets structureel misgaat’
Dat in de gelukzoekersopvang soms de spanning oploopt, is al langer bekend. Ook verhalen over islamitische gelukzoekers die ruzie zoeken met christenen of homo’s doen al langer de ronde – zowel in Duitsland als in Nederland. Met hun rapport, genaamd ‘Onvoldoende bescherming voor religieuze minderheden‘, proberen de organisaties nu dus duidelijkheid te scheppen. Een volledig beeld schetsen ze niet. Ze bevroegen alleen honderden christenen en tien yezidi’s, en binnen die groepen alleen mensen die zelf hadden aangegeven dat ze met agressie te maken hadden gekregen. De helft noemde zichzelf een recente bekeerling.

Door die selectieve aanpak is het onmogelijk om algemene conclusies te trekken. Het rapport zegt bijvoorbeeld niets over de agressie die moslims ten deel valt. Toch tonen de cijfers wat betreft de organisaties wel degelijk iets aan: agressie jegens christenen komt regelmatig voor – in hun ogen te vaak om nog te kunnen spreken van geïsoleerde voorvallen.

“Afgelopen dinsdagavond is hier in Maintal in Hessen een christelijke gelukzoeker bij het verlaten bij zijn verblijf belaagd door vier Afghaanse gelukzoekers”, tekent het rapport op uit de mond van een vrijwilliger. “Toen hij naar buiten kwam, renden ze op hem af en begonnen ze ‘Allah Akbar’ te roepen. Hij zegt dat hij luid om hulp riep, maar dat hij werd geschopt en getrapt. (…) Omstanders wisten erger te voorkomen, maar hij moest wel naar het ziekenhuis.”

‘Agressie is christenvervolging’
Over het motief voor dit voorval bestaat wat Open Doors betreft weinig twijfel: christenvervolging. “De gelukzoeker had zich kort daarvoor bekeerd tot het christendom. Andere bewoners hadden hem al gewaarschuwd.”

Anderen claimen dat het personeel het in zulke gevallen soms laat afweten. “Alle medewerkers zijn Arabieren en ze helpen alleen maar andere Arabieren”, zegt een van de gelukzoekers in het rapport. “Als iemand iets verkeerd doet, zeggen ze: ‘het waren de christenen’, ook als we niets gedaan hebben.” Weer een ander stapte naar eigen zeggen tot drie maal toe naar een personeelslid omdat hij zich belaagd voelde. “Maar ze reageerden niet.”

Wat Open Doors betreft ligt de bal nu bij de overheden van de deelstaten. Die moeten veel meer doen om onderlinge spanningen te voorkomen. De meeste deelstaten zijn nog niet overtuigd dat agressie jegens christenen daadwerkelijk systematisch is, stelt dagblad Welt. Binnenlandminister Ralf Jäger van Noordrijn-Westfalen zei nog in augustus dat hij de zaak heeft onderzocht maar dat hij voor zulke agressie geen bewijs heeft gevonden. Andere staten gaan ervan uit dat de meeste gelukzoekers goed met elkaar overweg kunnen.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!