Allochtonen vs autochtonen: de cijfers liegen niet!

Afgelopen maandag kwam het CBS met wat cijfers en statistieken van cultuurverrijkend Nederland van 1999 tot 2014. We hebben er ook even naar gekeken en hebben wat tabellen voor je op een rijtje gezet! Hou je je zakdoekjes bij de hand? Want de cijfers zijn om te janken! Lees er ALLES over onder de foto!!

cijfersliegenniet2

Hoe doen Marokkanen (het CBS noemt hen ‘Subsaharisch-Afrika’) het in de criminaliteitsstatistieken? Het gaat hier om het aandeel ingezeten verdachten per 1000 inwoners (vanaf 12 jaar) voor de jaren 2005 tot en met 2014. Verdachten zijn personen die aangehouden zijn op verdenking van een misdrijf. Het gaat in deze tabel om unieke verdachten. In 2005 is het aantal verdachten bij de totale Nederlandse bevolking 15% en bij Marokkanen maar liefst 43,2%. En in 2014 is dit 9,4% versus 26,4% bij de Marokkanen. Heeft Geert Wilders dus gelijk dat er een Marokkanenprobleem is in Nederland? De cijfers spreken voor zich!! —->

crimineelmarokkanen2Ook andere allochtonenNederlanders met een migratieachtergrond‘ zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken: in 2005 was er sprake van 15% verdachten van de totale Nederlandse bevolking, maar bij de vrienden en familieleden van Sylvana Simons was dit 47,8%, bij Marokkaantjes dus 43,2% en bij de familie en vrienden van Quinsy Gario was dit maar liefst 71,1%. Wat een multicultureel drama zeg… —->

crimineel2In de categorie Werk & uitkering is ook weer te zien dat cultuurverrijkend Nederland een aanzienlijk groter beroep (haha) doet op de uitkeringen dan autochtonenNederlanders zonder migratieachtergrond‘. In 1999 deed 10,6% van de Nederlandse bevolking een beroep op een uitkeringsinstantie, en was dit 20,6% bij de Marokkanen. In 2014 is dit 11,3% bij de totale Nederlandse bevolking en 28,7% bij de Marokkanen. Goh, heeft Wilders al WEER gelijk! Overigens vergeten we dit toch niet het? Bijna 70% van de Somaliërs in de bijstand, 62% van de Syriërs, 50% van de Eritreeërs, 58% van de Irakezen, 46% van de Afghanen, 28% van de Marokkanen, Turken 17%. Van de Nederlanders is dit 3%: BRON —->

werkloos2Schoolverlaters dan… Ook daar zien we weer het beeld ontstaan dat cultuurverrijkend Nederland, en dan met name Marokkanen met 14,1% in 2004 en in 2014 nog steeds twee keer zo vaak, zich weer op een andere manier manifesteert dan autochtone Nederlanders. Goh! —->

schoolverlaters2Als cultuurverrijkend Nederland dan wel op school blijft, dan zie je dat het opleidingsniveau laag blijft. Uiteraard heeft dit heulemaal niks nada niente te maken met het feit dat onze cultuurverrijkers gewoon een significant lager IQ hebben dan autochtone Nederlanders!! Nee joh, het is allemaal de schuld van racismuhhhhh….. —->

onderwijsniveau2Ohja nog iets, personen die een beroep doen op de GGZ, daar zien we ook weer dat het allochtonen zijn die het minder op een rijtje hebben dan autochtonen…tja.. de conclusie mag je zelf trekken!! —->

ggz2Over gekkies gesproken: er viel ons nog iets op! Het voorgeschreven percentage antipsychotica aan Marokkanen is significant hoger dan de totale Nederlandse bevolking. Zou dit iets te maken kunnen hebben met inteelt in de moslimwereld hmmmm? Wetenschappelijk onderzoek is er duidelijk over in ieder geval… —->

psychotica2Wanneer je het te druk hebt met mierzoete muntthee drinken in de moskee of het ‘culturele centrum’ en kopvodden in elkaar knutselen, de hele dag over racismuhhh roeptoeteren op het internet of in je ‘zwarte piet is racisme‘ t-shirt ergens politieagenten in elkaar zit te rammen…. Dan heb je dus geen tijd om je kinderen op te voeden en dan moet Jeugdzorg zich dus ontfermen over je kroost. En dat zien we dus terug in de cijfers. Bij de totale Nederlandse bevolking ligt door de jaren heen het percentage WEER veel lager van personen die in aanraking zijn gekomen met Jeugdzorg dan bij Surinamers, Antillianen en Marokkanen. Goh! —->

jeugdzorg2Wat iedereen al wist, maar hier nog maar eens de cijfers: bij Marokkanen ligt het geboortecijfer veel hoger dan bij autochtonen. —->

kinderen2Met doekoe geld omgaan kunnen veel allochtonen ook al weer niet, en dus worden er schulden gemaakt, de oorzaak is hier vast ook weer RACISMUHHHH want ja: hadden we ze maar meer gratis geld moeten geven!! Tabel 3 bevat informatie over het aandeel personen in de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) per 1000 inwoners, vanaf 18 jaar, voor de jaren 2005 tot en met 2015. —->

schulden2Wil je het allemaal zelf eens bekijken en nalezen kijk dan HIERRR!

1 thought on “Allochtonen vs autochtonen: de cijfers liegen niet!”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!