Consument is somber en levert weer in


Wel somberen, maar ook meer uitgeven.

Wel somberen, maar ook meer uitgeven.

Ook nu komt het kabinet Rutte hun belofte niet waar! Wij zouden vooruit gaan, maar zie onze nieuwe item! Weer moeten wij inleveren!

Vertrouwen daalt, maar de uitgaven stijgen

Consument sombert over pensioen en over terreur

De regering-Rutte kan koopkrachtcadeautjes uitdelen wat ze wil, het consumentenvertrouwen daalt al vier maanden op rij.

Volgens het economisch bureau van ING somberen we massaal over de pensioenen, maar ook over de impact van de conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten en de opkomst van Islamitische Staat. Toch geven we dit jaar wél meer geld uit, verwacht de bank.

Een en ander staat te lezen in een economisch bericht dat de onderzoekers van de bank woensdag naar buiten brengen. Dat de lonen harder stijgen dan de prijzen en dat er vijf miljard euro aan lastenverlichting uit Den Haag komt, valt voor veel Nederlanders in het niet bij de ontwikkeling van het pensioen, de arbeidsmarkt en, over de grens, de brandhaarden in Oost-Europa en het Midden-Oosten.

De internationale conflicten worden door veel Nederlanders als veel zorgwekkender ervaren dan de aanpassing van de rente door de ECB, de ontwikkeling van de Europese economie of een mogelijke Brexit. Slechts zes procent van de mensen die ING ondervroeg maakt zich grote zorgen over een mogelijk Brits vertrek uit de Europese Unie.

Ondanks het gesomber laat de consument dit jaar zijn euro’s rollen, verwacht ING. De bestedingen van huishoudens nemen dit jaar met 1,6 procent toe, verwacht de bank. „Pas als het vertrouwen langdurig daalt heeft dit een negatief effect op de consumptie en daarmee op de economische groei”, aldus de onderzoekers.

‘Lager loon door nieuwe belastingregels’

De meeste Nederlandse werknemers betalen per 1 april meer loonbelasting en houden daardoor netto minder loon over. Dat meldde salarisdienstverlener ADP woensdag op basis van nieuwe berekeningen.

Door de invoering van de definitieve belastingtarieven voor dit jaar gaat iemand met een modaal inkomen er ten opzichte van 1 januari netto 3 euro per maand op achteruit. Anderhalf keer modaal verdient netto bijna 7 euro minder per maand en twee keer modaal levert netto 10 euro in.

Doordat de overheidssector per 1 april ook nog eens meer pensioenpremie gaat betalen, is het verschil bij ambtenaren het grootst. Een ambtenaar met een inkomen van anderhalf keer modaal gaat er netto 11 euro per maand op achteruit; twee keer modaal ziet maandelijks 17 euro minder op de salarisstrook terug.

Mensen met een inkomen tot 1750 euro bruto per maand, de eerste schijf, zien geen verschil. De hogere belastingtarieven gelden alleen voor de tweede en derde schijf. De verhoging van het belastingtarief van 40,2 naar 40,4 procent werd pas in december bekend, waardoor deze per 1 januari nog niet kon worden doorgevoerd. Per 1 april volgt een inhaalslag over de eerste drie maanden, waardoor de resterende negen maanden van dit jaar wordt gerekend met een tarief van 40,46 procent.

De belastingverhoging beperkt zich niet tot werkenden, zo waarschuwde ADP. Gepensioneerden met een aanvullend pensioen van 1700 euro gaan enkele dubbeltjes per maand meer betalen. “Omdat veel gepensioneerden vaak meerdere kleinere pensioenen ontvangen, lijkt het alsof de belastingverhoging hen niet raakt. Maar over het totaal van hun aanvullende pensioenen en AOW-uitkering kan de tariefstijging van 22,3 procent naar 22,5 procent betekenen dat gepensioneerden volgend jaar iets meer moeten bijbetalen dan gedacht.”

ADP verzorgt naar eigen zeggen maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!