Corrupte politici worden erg bang voor democratie. De stem van het volk, dat kan toch niet bindend zijn??

Referendum: Nederland werkt zich juridisch in de nesten

De VVD heeft grote moeite met het aanstaande referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. De leider van de VVD-delegatie in het Europees parlement, Hans van Baalen, vindt dat een uitslag van het referendum niet klakkeloos door de regering moet worden overgenomen. “Het is idioot”, zo waarschuwt hij, “om een raadgevend referendum in feite bindend te laten zijn.”

Van Baalen: “Het is bovendien tegen de grondwet, tegen de democratie. De Eerste en Tweede Kamer hebben het recht om een verdrag te ratificeren en ze hebben allebei voor gestemd. De regering heeft onder het verdrag z’n handtekening gezet. Er moeten dus dwingende redenen zijn om die handtekening uit te gommen.”

Europa in spagaat over mensenrechten Turkije

Van Baalen waarschuwt ook voor een beschadiging van het internationaal aanzien van Nederland bij een eventueel ‘nee’. Want kan Nederland dan nog wel internationale verdragen afsluiten? “We krijgen ook nog een handelsverdrag met Amerika. Kan daar dan ook een referendum over worden gehouden? In feite wordt het dan wel heel moeilijk.”

Op de vraag of Nederland dan te kijk staat als een onbetrouwbare partner zegt van Baalen: “Dat is wel een probleem ja.”

Onmogelijk

Hoogleraar Linda Senden van de Universiteit Utrecht zegt dat grote delen van het associatieverdrag wettelijk gezien onder de bevoegdheid van de Europese Unie als geheel vallen. De Nederlandse kiezer heeft daar geen invloed meer op.

De meer politieke afspraken in het verdrag – over bestrijding van corruptie en verbetering van de rechtstaat in Oekraïne – vallen wel onder nationale bevoegdheden. Maar omdat beide delen in één verdrag zijn vervat, is het haast onmogelijk over dit samenwerkingsverdrag een referendum te houden. “Welke onderdelen wijst de burger bij een ‘nee’ nu precies af? De politieke of de economische onderdelen?”

Wingewest

De SP in het Europees Parlement gaat een campagne voeren om wél te gaan stemmen, maar met een ‘nee’, om het verdrag zo tegen te houden. Als Nederland ‘nee’ zegt, dan moet het verdrag van tafel, vindt SP-delegatieleider Dennis de Jong.

Juist de economische afspraken uit het vrijhandelsverdrag, zijn volgens de SP slecht voor de verouderde industrie in Oekraïne. “Ik denk dat het verdrag tot grote werkloosheid leidt in Oekraïne. Ze verliezen de Russische afzetmarkt, waar ze sinds 1 januari al niet meer naar toe kunnen exporteren. En het wordt een soort wingewest voor de multinationals”, aldus De Jong.

De Tweede Kamer is er al wel uit: als Nederland ‘nee’ zegt tegen het verdrag, dan moet het ook van tafel. Maar premier Mark Rutte wil zich er tot nog toe nog niet over uitspreken.

Afspraken in de associatieovereenkomstREFERENDUM COMMISSIE

Afspraken op verschillende gebieden

Geel = Handel: invoerrechten afschaffen of verlagen, overnemen van Europese voorschriften, handelsverkeer wordt effectiever, bedrijven kunnen op den duur vestigen op elkaars grondgebied, meedingen met opdrachten van elkaars overheden, zorg voor milieu.

Blauw = Economische samenwerking: energienetten + vervoersector moderner maken, belasting innen verbeteren, onderzoek ruimtevaart, ICT voor burgers, kennis over toerisme en landbouw uitwisselen, gezondheidszorg verbeteren, samenwerken op gebied van onderwijs en cultuur.

Groen = Financiële samenwerking: geld om de doelen te realiseren en geld voor economie.

Donkerblauw = Algemeen

Lichtblauw = Doelstellingen

Oranje = Politieke dialoog: buitenland- en veiligheidsbeleid op elkaar afstemmen, vrede, stabiliteit, veiligheid, democratie, wapenbeheersing.

Grijs = Justitie, vrijheid en veiligheid: beheersing migratie, reizen zonder visum, drugsproblematiek, witwaspraktijken, georganiseerde misdaad.

bron: nos.nl

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!