Mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor dakloze asielzoekers

‘Meewerken aan vertrek’ mag niet langer meer voorwaarde zijn voor opvang

Het College voor de Rechten van de Mens luidt de noodklok over de opvang van asielzoekers zonder papieren, de zogenaamde ‘ongedocumenteerden’. In een persbericht laat het College weten:

Woensdag 13 juli vergadert de Amsterdamse gemeenteraad over het voorzetten van de 24-uurs opvang van ongedocumenteerden. Amsterdam wil de opvang beëindigen voor mensen die hiervan al een jaar gebruik maken. Het gaat om zeer kwetsbare mensen met medische of psychische problemen die volgens de GGD 24-uurs opvang nodig hebben. Amsterdam verwijst voor opvang door naar de centrale opvanglocatie in Ter Apel. Volgens de hoogste bestuursrechters is hiermee een sluitend systeem van opvang gecreëerd. In de praktijk blijkt echter dat er geen sluitend systeem is. Dit betekent dat zeer kwetsbare mensen op straat dreigen te komen. Daarom is er volgens het College voor de Rechten van de Mens direct actie nodig van de overheid, zowel op centraal als gemeentelijk niveau.

De mensenrechtenwaakhond stelt dat er onder de nieuwe regeling mensen buiten de boot vallen en geen kant op kunnen.

Ter Apel stelt naast meewerken aan vertrek ook als voorwaarde dat iemand binnen 12 weken daadwerkelijk uitgezet moet kunnen worden. Door deze eisen valt er een zeer kwetsbare groep tussen wal en schip en krijgt dus geen opvang. Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare personen met psychiatrische problematiek of een posttraumatisch stres stoornis waarvan de behandeling nog loopt. En een persoon die vanwege nierfalen wekelijks meerdere keren dialyse nodig heeft. Zij hebben voor deze behandeling rust en regelmaat nodig en dat is niet binnen 12 weken te realiseren.

Het College vraagt dan ook om ‘meewerken aan vertrek’ niet langer als eis te stellen voor het krijgen van opvang, een kwestie die momenteel ook voor ligt bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!