DIT is Nederland: ‘Toename aantal dakloze jongeren’ TERWIJL ‘Record aantal vluchtelingen krijgen een huis’

Nieuwsbericht1 december 2016:

Het aantal dakloze jongeren in opvangcentra in grote steden neemt toe. Door een tekort aan opvangplekken is er echter niet voor iedereen plaats, zeggen verschillende hulporganisaties voor zwerfjongeren.In steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Zwolle, Leeuwarden en Groningen is sprake van een toename van het aantal dakloze jongeren, meldt NOS op 3. In de meeste plaatsen zijn opvanglocaties speciaal voor jongeren, maar die zitten vaak vol. Jongeren worden daarom dikwijls naar een reguliere nachtopvang doorverwezen. Verschillende organisaties noemen dit ,,onwenselijk”. Dat er niet altijd een plek in de jongerenopvang is, heeft vooral te maken met een gebrek aan doorstroming. Dakloze jongeren blijven vaak lang hangen, omdat ze geen eigen woning kunnen betalen. – BRON

Nieuwsbericht2 december 2016:

Bijna vijfduizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zijn in de maand november verhuisd van een asielzoekerscentrum naar een woning in een Nederlandse gemeente. Dat is een record: nooit eerder betrokken in een maand tijd zoveel zogeheten ‘statushouders’ een nieuw huis. Het Platform Opnieuw Thuis, dat bijhoudt wat de taakstelling van iedere gemeente is en in hoeverre die gehaald wordt, noemt als voornaamste oorzaak van het record in november dat er steeds meer asielzoekers het land binnenkomen door gezinshereniging. Corporaties hebben meer woningen die geschikt zijn voor gezinnen dan voor alleenstaanden en dus gaat het nu gemakkelijker. Vooral de plattelandsgemeenten wisten in november (procentueel) veel vergunninghouders te huisvesten.
Maar gemeenten voldoen nog lang niet aan het totaal aantal statushouders dat ze dit jaar zouden moeten opnemen. De onverwacht grote groep asielzoekers die vorig jaar naar Nederland kwam, stelt gemeenten dit jaar voor een extra opgave. Zij moeten statushouders naar rato van hun inwonertal opnemen. Maar gemeenten hebben niet genoeg sociale huurwoningen, ze kampen vaak met woningnood en wachtlijsten.
Veel asielzoekers die in 2015 aankwamen, met name uit Syrië en Eritrea, hebben inmiddels een verblijfsvergunning. In de tweede helft van dit jaar moeten in totaal ruim 28.000 statushouders een huis krijgen. Voor zo’n 17.500 is dat gelukt, meldde Het Platform vandaag. Het lijkt erop dat een groot aantal gemeenten wacht met het huisvesten van alleenstaanden totdat de gezinshereniging heeft plaatsgevonden. Lang niet alle gemeenten zullen eind deze maand aan hun taakstelling hebben voldaan. Hoewel het aantal statushouders dat in asielzoekerscentra vastzit is geslonken met vierduizend sinds juli, wachten daar nog steeds zo’n twaalfduizend mensen op een huis ergens in Nederland.
‘Dat is geen goede zaak’, zegt het Platform. Want als mensen te lang in de opvang blijven hangen en daar weinig te doen hebben, kan dit de latere integratie in de Nederlandse samenleving in de weg zitten.
“De situatie is nu wel anders dan een jaar geleden”, zegt een woordvoerder van het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers (Coa).  Toen moest het Coa naarstig op zoek naar nieuwe plekken om mensen te kunnen opvangen. Dat de opvang vol zat met mensen die eigenlijk al in een gemeente hoorden te wonen, was een groot probleem.
Inmiddels komen er minder asielzoekers naar Nederland en sluiten opvangplekken de deuren weer. Daardoor is er nu meer tijd om statushouders te screenen. Daarbij wordt sinds kort gekeken naar opleiding en werkervaring, zodat een vluchteling ergens komt te wonen waar hij kans heeft op een baan of waar hij of zij kan studeren. – BRON

daklozen2

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!