Debat aanslagen Brussel

Wij zitten het debat van de aanslagen in Brussel live te volgen! Volgen jullie ook? Geert Wilders is weer erg scherp in zijn bewoording! Het lijkt wel of hij het als enige snapt! Volg het debat hier live!!! DEBAT

Kijk hier het filmpje van de inbreng van Geert Wilders!

Wij steunen Wilders, wij steunen de PVV! Stop de ISLAM, stop islamisering, sluit de grenzen!!!!

 • SGP-leider Van der Staaij: terrorist in de maag gesplitst gekregen

  SGP-leider Van der Staaij vindt het onbegrijpelijk dat Nederland vanuit Turkije een terrorist “in de maag gesplitst heeft gekregen” zonder dat daar informatie over werd gegeven. Hij doelt op de onduidelijke gang van zaken rond de terrorist Bakraoui een van de terroristen die zich opblies op vliegveld Zaventem in Brussel.

  Van der Staaij staat ook stil bij slachtoffers in Pakistan

 • Kuzu: ook moslims zetten zich in voor onze veiligheid

  Kamerlid Kuzu wijst erop dat onder de politie-agenten, beveiligers en slachtoffers van de aanslagen ook moslims zijn. Hij vindt dat er ten onrechte tweestrijd wordt gezaaid.

 • PvdA-leider Samsom wil ook opheldering over de FBI

  PvdA-leider Samsom vraagt zich ook af wat er nu precies is gebeurd een paar dagen voor de aanslagen in Brussel. Nederland, België en de Verenigde Staten hebben allemaal een andere lezing over de informatie die is gedeeld over het gevaar van de broers Bakraoui.

 • Samsom: ik ga vandaag geen nieuwe grote maatregelen voorstellen

  Samsom: ik ga vandaag geen nieuwe grote maatregelen voorstellen

 • CU-leider Segers: vrijheid wint het van onvrijheid

  ChristenUnie-leider Segers: “Mijn dochter vroeg laatst aan mij ‘pap komt IS nu ook naar Nederland?’ Ik kan mijn kinderen gelukkig uitleggen dat ons land bijzonder is, een vrij land. Ik kan uitleggen dat dit een strijd van ideeën is en dat de vrijheid het altijd wint van de onvrijheid. En dat een democratie beter is dan een kalifaat.”

 • Pechtold en Buma hard tegen elkaar over religie

  CDA-leider Buma wil weten of D66-leider Pechtold het niet beter vindt om te stoppen met beleid dat christenen “pijn doet” en alleen de echte religieuze problemen aan te pakken. Hij doelt daarbij op het initiatief van D66 om de winkelsluiting op zondag vrij te geven en meer aan gemeenten over te laten.

  Pechtold moet een paar seconden nadenken en zegt dan: “Ik ga het toch zeggen. Onsmakelijk. Wat onsmakelijk om het aanpakken van de Zondagswet te vergelijken met de aanpak van terrorisme.” Hij zegt dat D66 altijd iedereen de vrijheid laat om te doen met zijn tijd wat hij wil. En dat iedere partij zijn eigen overtuiging heeft. “Neem D66 niet kwalijk dat wij een scheiding tussen kerk en staat nastreven. Maar wij laten ook al vijftig jaar ieder zijn vrije religieuze beleving.”

  Buma en Pechtold botsen over religie

 • D66-leider Pechtold: mij bekruipt een ander gevoel

  D66-leider Pechtold zegt dat hem een ander gevoel bekruipt dan dat Nederland niets te verwijten valt in de kwestie-Bakraoui. “We kunnen nu allemaal naar België wijzen, maar dat is mij te simpel.” Hij vindt dat de veiligheidsdiensten beter moeten samenwerken.

  De marechaussee, de politie, de wijkagenten zijn volgens Pechtold voorbeelden van wat er wel gedaan kan worden. Hun capaciteit zou moeten worden uitgebreid.

  “Al sinds de Hofstadgroep is de kans dat er hier wat gebeurt manifest, maar het mag ons niet verlammen, het dwingt ons tot een krachtig weerwoord, de cultuur van vrijheid mag het niet winnen van de cultuur van onderdrukking.”

 • België ontkent informatie van de FBI te hebben ontvangen

  De Belgische federale gerechtelijke politie heeft van Nederland geen informatie gekregen van de FBI over de broers el-Bakraoui, die later aanslagen hebben gepleegd in Brussel. Dat staat in een verklaring van de directeur-generaal van de politie.

 • SP-leider Roemer: radicalisering voorkomen

  SP-leider Roemer heeft kritiek op de fouten in de samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten in Europa. Hij wil opheldering over de misverstanden over Bakraoui, een van de daders van de aanslagen in Brussel, die van Turkije, via Nederland naar België kon reizen zonder opgepakt te worden.

  De SP wil alle teruggekeerde Syriëgangers verplicht in een de-radicaliseringsprogramma opnemen, met eerst een toets door de rechter. “We moeten de rechtsstaat beschermen, en hem niet zelf afbreken.”

  Roemer geeft ook de buitenlandse politiek de schuld van de radicalisering van moslims. Hij noemt de ‘War on terror’ in Irak en Afghanistan onder leiding van de Verenigde Staten als voorbeeld. “Sinds er in die landen is ingegrepen, is de veiligheid hier niet gegroeid.” CU-leider Segers: “Heeft het wel met elkaar te maken? Vietnamezen hebben zich ook niet opgeblazen in de metro. Heeft het niet meer met een gewelddadige ideologie te maken?”

  ‘We moeten de rechtsstaat beschermen, en hem niet zelf afbreken’

 • Klaver: wanneer gaan we eens samenwerken?

  Klaver: we moeten in Europa de handen ineenslaan

 • GroenLinks-leider Klaver: uitgestoken hand

  GroenLinks-leider Klaver wil dat aan de ene kant streng wordt opgetreden maar aan de andere kant een “uitgestoken hand”. Als voorbeeld noemt hij de Italiaanse premier Renzi die van elke euro die naar veiligheid gaat, een euro naar cultuur en de samenleving wil.

  Klaver wil weten of de Europese veiligheidsdiensten beter zouden kunnen samenwerking. “We kunnen er niet omheen dat Europa hier faalt.” Hij pleit voor een Europese veiligheidsdienst.

 • Pechtold: u wilt toch geen Guantánamo Bay?

  ‘U wilt toch geen Guantánamo Bay’

 • CDA wil preventief opsluiten alle teruggekeerde jihadstrijders

  Het CDA wil alle teruggekeerde jihadstrijders preventief vastzetten, ook als niet is bewezen dat zij strafbare feiten hebben gepleegd. De motie van het CDA wordt in ieder geval gesteund door SGP en VVD, maar heeft (nog) geen meerderheid. D66 vergelijkt de maatregel met Guantanamo Bay, de gevangenis van Amerika op Cuba waar terrorismeverdachten zonder proces jarenlang werden vastgehouden.

  CDA-leider Buma vindt het onzin om vooraf al te zeggen dat het niet kan. “Het gevaar is groot genoeg om andere oplossingen te bedenken.” Buma houdt ook voor mogelijk dat terugkeerders bij de GGZ worden opgevangen. “Ze zijn vaak geschift of ze hebben een post-traumatisch stresssyndroom.”

  CDA-motie Syriëgangers

  De Kamer, gehoord de beraadslaging,

  overwegende dat teruggekeerde jihadstrijders een grote bedreiging vormen voor de nationale veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) recentelijk heeft aangegeven dat teruggekeerde jihadisten geharder zijn dan ooit;
  overwegende dat aan teruggekeerde jihadisten bij terugkomst in Nederland duidelijk gemaakt dient te worden dat hun uitreis in strijd is met alle uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat;
  overwegende dat het onmiddellijk vastzetten van iedere teruggekeerde jihadstrijder daarom verstandig en gerechtvaardigd is, gelet op de gepleegde oorlogsmisdaden in jihadgebieden en genoemde dreiging die van jihadstrijders uitgaat;

  verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat iedere teruggekeerde jihadganger in detentie wordt genomen, en gaat over tot de orde van de dag.

  Van Toorenburg (CDA)
  Van der Staaij (SGP)
  Tellegen (VVD)

 • CDA-leider Buma: hoe zit het nou met de informatie van de FBI over Bakraoui?

  CDA-leider Buma wil weten wat er nu gezegd is door de Amerikaanse FBI tegen Nederland en België over Bakraoui, een van de daders van de aanslag op Brussels Airport.

  Volgens minister Van der Steur komt de informatie van de FBI erop neer dat de Belgen naar de broers op zoek waren. De een werd gezocht vanwege criminele activiteiten, de ander omdat hij in verband werd gebracht met terrorisme. Een dag later is daarover contact geweest tussen Nederland en de Belgische politie en de Belgen bevestigden toen dat ze zich zorgen maakten over de broers, zegt de minister.

  België geeft zojuist in een persbericht een andere lezing: “Op 17/03/2016 vond een werkbezoek plaats van een Nederlandse medewerker van de politie aan de Federale gerechtelijke politie. Tijdens dit werkbezoek werden enkele informaties meegegeven over de operatie in Vorst die plaatsvond op 15/03. Tijdens dit gesprek werd geen melding gemaakt van het bericht dat de FBI zou bezorgd hebben aan de Nederlandse Politie zoals dit trouwens door deze laatste vandaag wordt bevestigd.”

  Buma: internationale terreurbestrijding is van een tenenkrommend amateurisme

 • Wilders overweegt motie van wantrouwen tegen hele kabinet

  PVV-leider Wilders vindt dat het kabinet te weinig doet tegen terrorisme. Hij overweegt een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te dienen. De PVV deed dit al een aantal malen eerder.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!