Zo gaat het politieke debat er aan toe in Nederland……….

Liberaal: ‘Jullie zijn altijd maar kwaad. Waarom niet een beetje meer positiviteit?’

Patriot: ‘Waarover?’

Liberaal: ‘Zie je, daar begin je al weer. Nou, kijk eens naar de welvaart. We zijn er toch enorm op vooruit gegaan?’

Socialist: ‘Ja, ten koste van de ontwikkelingslanden, die wij altijd hebben uitgebuit.’

Patriot: ‘Waarom vergeten de socialisten altijd de eigen arbeiders?’

Socialist: ‘De arbeiders hebben zich door jullie racistische vertoog in de luren laten leggen. Wij voeden ze op tot wereldburgers. De nieuwe diverse mens is goed voor iedereen!’

Liberaal: ‘Met een markteconomie wordt het beter voor iedereen.’

Patriot: ‘Nee, met een internationale markteconomie, gaat het eigen volk eraan.’

Socialist: ‘Volk. Weer zo’n term. Dat zei Hitler ook.’

Liberaal: ‘Precies, en we zien hoe dat is afgelopen.’

Socialist: ‘Nou, Hitler was anders wel rechts. Net als de liberalen.’

Liberaal: ‘Wilde je ons met Hitler vergelijken dan?’

Socialist: ‘Nee, maar de populisten wel!’

Patriot: ‘Het woord ‘populist’ zegt niets. Dat zegt alleen iets over de stijl van politiek voeren. We zijn patriotten.’

Socialist: ‘Nog erger. Met nationalisme krijg je oorlog. Ons streven is de internationale vrede waarbij iedereen gelijk is.’

Liberaal: ‘Je bedoelt “gelijke kansen” heeft.’

Socialist: ‘Neen, “gelijk is.”’

Patriot: ‘Je bedoelt “gelijk gemaakt worden.” Door opgelegde quotasystemen, etnische vermenging, het afschaffen van de democratie, het geweldsmonopolie van de overheid, uithollen van het onderwijs, invoeren van de islam overal…’

Liberaal: ‘Hoho! Daar ga je weer met je complottheorieën! Altijd weer kwaad! Kom eens met oplossingen!’

Patriot: ‘Nou, minder Marokkanen bijvoorbeeld.’

Liberaal en Socialist tegelijk: ‘Nazi! Nu slepen we je voor de rechter!!!” – BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!