Delft het o zo mooie Delft

Delft gaat akkoord met opvang vluchtelingen!

Geen onrust, geen protesten. Maar insprekers die pleitten vóór een ruimhartige opvang van vluchtelingen. De politiek steunde dinsdagavond vrijwel unaniem de opvang van vluchtelingen in Delft.

God is barmhartig voor mij, daarom moet ik het zijn voor mijn naasten

Arnold Vroomans

Helemaal gerust was de gemeente er niet op, blijkens de herhaalde mededeling dat toehoorders zich dienden aan te melden voor de vergadering over de opvang van statushouders. Maar de vrees bleek ongegrond.

Twee insprekers dienden zich aan en die riepen beiden op tot hulp aan de verdrukten. Eén van hen was dominee Arnold Vroomans, die sprak namens alle Delftse kerken. ,,God is barmhartig voor mij, daarom moet ik het zijn voor mijn naasten,” zei hij.

Geen noodopvang
De overgrote meerderheid van de raadscommissie ‘sociaal domein’ schaarde zich achter de aanpak van  b en w: kleinschalige opvang dit jaar van ongeveer driehonderd statushouders en een extra investering van vier ton in onder meer begeleiding. Dus geen noodopvang. Er zijn daartoe wel plekken onderzocht, zoals de Staalweg, maar het COA vond de mogelijkheden te gering.

De enige echte oppositie kwam van Onafhankelijk Delft, dat tegen het besteden van de vier ton is en bovendien voorstelde expliciet vast te leggen dat er nooit een azc komt. Maar wethouder De Prez en de meeste andere partijen wezen dat af. Alleen SP en Stadsbelangen willen nog even nadenken over het geld.

D66’er Pieter Stienstra vatte het algemene gevoel samen toen hij zei dat ‘een koel hoofd, een warm hart en veel wijsheid’ nodig waren. De gemeenteraad neemt een definitief besluit op 31 maart. Ook in Midden-Delfland stonden de statushouders dinsdag op de agenda; de politiek is daar nog verdeeld.

Bron: ad.nl

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!