Deurwaarders, Incassobureau’s en de hel die zij creëren

Wat begint met een huurachterstand van 3 maanden kan leiden tot een uithuiszetting en een complete ondergang. Een voorbeeld: Iemand betaalt €960 huur per maand en raakt zijn baan kwijt. Tot overmaat van ramp strand zijn relatie ook nog eens en ineens staat hij voor een huur die hij alleen moet ophoesten. De ww-uitkering wordt op gegeven moment bijstandsuitkering, dus de situatie wordt onhoudbaar. De man krijgt een incassobureau op zijn nek en hierdoor lopen de kosten nog eens flink op. Uiteindelijk leidt de situatie tot een rechtszaak waarbij het huurcontact ontbonden wordt, de achterstallige huur, inclusief incassokosten en de kosten voor de rechtszaak betaald moeten worden. Wat eerst nog een achterstand was van bijna drieduizend euro, loopt inmiddels flink op. Vervolgens wordt er een deurwaarderskantoor ingeschakeld om de achterstallige huur plus de genoemde kosten te incasseren. Er wordt beslag gelegd op het kleine beetje geld dat nog op zijn rekening stond. Wat begon met een verlies van werk en een paar maanden huurachterstand eindigt met zevenenzeventighonderd euro schuld aan een woningcorporatie die er geen schrijntje pijn van voelt en de woning allang weer verhuurd heeft.

Maar de incassobureaus doen gewoon hun werk en moeten die honderden euro’s ook wel rekenen. Dat kost wat hoor zo’n kantoor! En natuurlijk kun je dit alles de deurwaarderskantoren ook niet aanrekenen. Zij bieden mensen allerlei soepele regelingen of verwijzen ze door naar de schuldhulpverlening. Zij zijn ook maar uitvoerend orgaan voor de rechtbank.

Ondertussen neemt het aantal daklozen in Nederland steeds verder toe. Het aantal daklozen is in zes jaar tijd met 74% gestegen zo meldt nu.nl. De vraag is of het CBS, dat deze cijfers heeft geproduceerd, wel iedereen mee neemt. Maar laten we eens kijken hoe je eigenlijk dakloos wordt.

Als je eenmaal je baan kwijt raakt en je wordt je huis uitgezet, is het heel lastig om weer een woning te vinden. Het aantal sociale woningen in Nederland wordt steeds kleiner. Buitenlandse investeerders hebben de Nederlandse woningmarkt ontdekt. Vorig jaar werd 50% van alle beleggingen in Nederlandse huurwoningen door buitenlandse investeerders gedaan. Volgens vastgoedadviesbureau Capital Value, gespecialiseerd in internationale woningbeleggingen, zijn er vorig jaar in tien transacties 14.300 huurwoningen verkocht aan buitenlandse partijen. De helft daarvan was afkomstige uit de sociale huursector. Omdat er van dergelijke woningen ook nog eens weinig worden bijgebouwd, ontstaat er schaarste aan sociale huurwoningen. Kortom, wat begint met het verlies van baan door bijvoorbeeld faillissement van de werkgever, kan eindigen in een dakloze situatie. Want als je geen huis hebt, kun je heel lastig een bijstandsuitkering aanvragen. En zonder bewijs van inkomen krijg je ook geen huis.

De problemen kunnen zich opstapelen, want als je geen inschrijfadres hebt, kun je bijvoorbeeld je paspoort niet verlengen. Niemand wil je ook op zijn of haar adres inschrijven, want men is bang voor de schuldeisers en beslagleggingen. Zonder paspoort kun je je ook nog eens niet legitimeren. Dat is bijvoorbeeld strafbaar en dan kun je een bekeuring krijgen. Maar naar welk adres wordt die bekeuring dan gestuurd? Het niet betalen van boetes kan weer aanleiding zijn voor de wet Mulder om je even op te sluiten. Daarbij blijven de boetes wel open staan. Je moet dus uitkijken dat je geen oom-agent of BOA tegenkomt, want dan kun je aangehouden worden wegens openstaande boetes. Sowieso lopen de achterstallige betalingen op als je geen woonadres hebt, want de ziektekostenverzekering weet niet waar ze de post naar toe moeten sturen en deze verzekering is verplicht. Banken blokkeren je rekening en je pasjes, omdat zij geen adres hebben en de post retour komt. Je kunt dus niet meer bij je geld (als er al iets binnen zou komen) en je kunt geen rekeningnummer meer opgeven aan instanties. Als je al zou willen betalen, lukt dat niet meer, want je kunt er niet bij. Bovendien; als je achterstallige betalingen hebt, komen ook hier incassokosten bovenop en in dit geval incasseert het CJIB; dus treedt ook hier de wet Mulder in werking, zodat je in bewaring gesteld kunt worden; oftewel gegijzeld kunt worden door de sterke arm. De ellende wordt steeds groter!

Maar gelukkig is er nog de oplossing van het briefadres. Je kunt dan een uitkering krijgen, maar vaak wordt die dan vergoed in de vorm van eten en een dak boven je hoofd. Tenslotte maakt het Leger des Heils ook kosten en moet je niet zeiken. Je mag blij zijn dat je onderdak hebt. Dat maakt je problemen er niet minder om, want nog steeds lopen de rekeningen door. Ach, ook daar is een oplossing voor. Hup, naar de schuldhulpverlening, waar je vervolgens allerlei documenten moet laten zien die je niet meer hebt. Je hebt immers al tijden geen post meer ontvangen en kan dus de gevraagde kopieën niet leveren. Sterker nog; je paspoort is verlopen dus eigenlijk kan of mag de behulpzame ambtenaar je niet meer helpen. Wat begon met een simpel ontslag als gevolg van faillissement eindigt in dakloosheid. Je moet je dan wel officieel aanmelden als dakloze, anders neemt het CBS je niet mee in de statistieken. Dat doe je liever niet, want je weet dat je met openstaande bekeuringen onmiddellijk opgepakt kan worden en in de cel kunt belanden. Maar ook dat is je eigen schuld. Niet dan? En de deurwaarder en de medewerker van het incassobureau? Ja die doen ook maar gewoon hun werk. Zij kunnen er niets aan doen. Zij zijn slechts uitvoerende instanties. Jij had gewoon beter je best moeten doen.

Origineel HIER

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!