Gratis studiegeld voor ‘vluchtelingen’ Zaanstad door @DickEmmer maar ENORME studieschuld voor Nederlandse studenten

Terwijl Nederlandse studenten enorm veel moeten lenen, en met tienduizenden euro’s studieschuld zitten en hierdoor vaak niet eens een hypotheek krijgen. En terwijl MBO-scholieren vaak niet eens aan een vervolgstudie durven te beginnen uit angst voor die studieschuld…. krijgen de gelukszoekers weer GRATIS GELD! Want we schreven er namelijk al eerder over HIER……… EN HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De gemeente Zaanstad biedt vluchtelingen vanaf nu meer mogelijkheden om te kunnen studeren. Daarbij kunnen ze rekenen op financiële ondersteuning en begeleiding van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Hierover hebben de gemeente en het UAF vandaag afspraken gemaakt in een convenant, dat is ondertekend door D666 wethouder Dick Emmer (onderwijs) en Mardjan Seighali, directeur van het UAF. Met deze maatregelen zorgt de gemeente Zaanstad ervoor dat talenten van vluchtelingen sneller tot bloei komen, zodat hun arbeidskansen toenemen en ze volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Wethouder Emmer: ‘De ambitie van gemeente Zaanstad is een samenleving waarin iedereen meedoet. Nieuwe Zaankanters die willen studeren, moeten hiervoor de kans krijgen, wat ook bijdraagt aan een betere kans op werk.’
Door de situatie in hun eigen land hebben vluchtelingen niet altijd de mogelijkheid gehad om te studeren of hun studie af te ronden. Daarnaast worden behaalde diploma’s vaak lager gewaardeerd dan in het land van herkomst. Een studie starten in Nederland is extra lastig, omdat zij de taal niet goed spreken en niet goed bekend zijn met het onderwijssysteem. In vergelijking met studenten die hier geboren en opgegroeid zijn, missen vluchtelingstudenten een netwerk en de financiële middelen om zonder steun te kunnen studeren.
De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, biedt financiële steun en begeleiding aan vluchtelingen voor, tijdens en na hun studie. Ze begeleiden hen bij het realiseren van een passende maatschappelijke positie. Dit convenant brengt een structurele samenwerking tussen het UAF en gemeente Zaanstad tot stand en zorgt voor een gelijke startpositie van vluchtelingen die in Zaanstad wonen. Mardjan Seighali, UAF: ‘Vluchtelingen brengen hun capaciteiten en ambities mee. Het enige wat we moeten doen, is mogelijk maken dat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen zodat ze kunnen meedoen.’
Vluchtelingen in Zaanstad met een studiewens moeten aan diverse criteria voldoen om voor financiële ondersteuning en begeleiding in aanmerking te komen. Ze moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen, studiepotentie en de ambitie hebben om een opleiding succesvol af te ronden. Statushouders die aan de criteria voldoen, maar geen recht (meer) hebben op een studiefinanciering, mogen studeren met behoud van een uitkering en krijgen een tijdelijke vrijstelling van de arbeidsplicht. – BRON

1 thought on “Gratis studiegeld voor ‘vluchtelingen’ Zaanstad door @DickEmmer maar ENORME studieschuld voor Nederlandse studenten”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!