Dijsselbloem: Meevaller van 4,3 miljard euro

Het kabinet haalt dit jaar 4,3 miljard euro meer aan belastingen en premies op dan verwacht. Dat maakte minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag na de ministerraad bekend. Het begrotingstekort daalt daardoor flink naar 0,4 procent.

De cijfers zijn heel veel beter dan aanvankelijk verwacht

Jeroen Dijsselbloem

Op Prinsjesdag ging het kabinet er nog van uit dat het overheidstekort dit jaar zou uitkomen op 1,1 procent en volgend jaar op 0,5 procent. De nieuwe cijfers staan in de Najaarsnota die naar het parlement is gestuurd. De economische groei is een van de factoren die zorgt voor de hogere inkomsten. De staatsschuld daalt naar 63 procent van het bruto binnenlands product.

,,De cijfers zijn heel veel beter dan aanvankelijk verwacht”, aldus Dijsselbloem. ,,Het laat ook zien dat het economisch herstel echt heel sterk is.” Het is een tussenstand, voegde hij eraan toe. Volgende maand komt het Centraal Planbureau (CPB) met nieuwe ramingen. Van de extra inkomsten is grofweg twee miljard afkomstig uit vennootschapsbelastingen, een miljard uit btw en een miljard uit inkomstenbelasting.

Deze extra inkomsten betekenen niet dat er ruimte is voor lastenverlichting, verklaarde premier Mark Rutte. De staatsschuld moet verder teruggebracht worden om toekomstige economische schokken te kunnen opvangen. ,,Het is niet zo dat opeens de zilvervloot is binnengevaren.”

Opvang
Voor het minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is er ook een meevaller. Door de komst van minder asielzoekers is zij minder kwijt aan de opvang. Uit haar begroting wordt de opvang in het eerste jaar betaald. Ploumen houdt door de lagere instroom dit en volgend jaar in totaal 460 miljoen euro over.

Dat geld wordt bijna volledig gebruikt om het tekort bij haar ministerie weg te werken. Wel gaat er 48 miljoen euro naar noodhulp. Dat bedrag is volledig bestemd voor een alliantie van Nederlandse hulporganisaties die helpt bij humanitaire rampen, de zogenoemde Dutch Relief Alliance. De Kamer nam eerder deze maand een voorstel aan waarin Ploumen werd gevraagd 60 miljoen vrij te maken voor deze alliantie.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!