Eigen volk laatst!!!! EEN GROTE SCHANDE!

Wederom komen onze eigen mensen als laatst!!!! Gelukzoekers krijgen alles voor elkaar, status houders krijgen huizen toegewezen en onze eigen OUDEREN?!??!?!?!?!? Die kunnen wegrotten in hun eigen stront!? Want zo is het nu eenmaal, nee lieve mensen onze ouderen hebben niets voor ons betekent dus waarom zullen wij hen dan helpen? Ik vloek bijna nooit maar nu zeg ik GODVERDOMME! Hoe haal je het in je botte hersens om de mensen die Nederland na WOII hebben opgebouwd, nu weg laat rotten, stinken en creperen!?!?!?!?!? GENOEG = GENOEG! De MAAT is VOL! Nederland is VOL, EUROPA is VOL! Kom in verzet, sluit de grenzen en help je eigen mensen!

Wachtlijsten verpleeghuizen lopen op

Het aantal hulpbehoevenden dat wacht op een plek in een verpleeg- of verzorgingshuis is de voorbije maanden in rap tempo opgelopen. Waren er op 1 januari van dit jaar nog 29 actief wachtenden, vier maanden later waren dit er al 132. Het merendeel van hen staat inmiddels al drie tot zes maanden in de wacht.

De cijfers zijn afkomstig uit een rapport van het Nederlands Zorginstituut. Het gaat om zogenoemde intramurale zorg, bedoeld voor hulpbehoevenden die 24 uur per dag verzorging nodig hebben die enkel in een instelling geboden kan worden. Vooral de stijging tussen april en mei van dit jaar is opvallend: het aantal wachtenden liep in deze periode op van 69 naar 132. 74 hulpbehoevenden staan al drie tot zes maanden op een wachtlijst en vier zelfs langer dan een jaar.

Unie KBO noemt de actuele situatie ‘verontrustend’. De seniorenorganisatie krijgt geregeld meldingen van mantelzorgers die de complexe zorg voor een hulpbehoevende naaste noodgedwongen op zich nemen. “Ook zien we dat bejaarden vaak worden binnengebracht op de spoedeisende hulp, omdat ze niet meer capabel zijn om zelfstandig te wonen”, weet KBO-woordvoerder Arno Heltzel. Om in aanmerking te komen voor een verpleegtehuis heeft men sinds de nieuwe regeling zorgindicatie 5 nodig. In de praktijk gaat het vaak om mensen met dementie en ernstige lichamelijke gebreken.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!