Extra agenten voor azc’s Rijswijk en Wateringen

Dan kan er dus wel extra politie inzet komen? Dat niet alleen hoeveel gaat dit de belastingbetaler kosten? De agenten willen ook gewoon hun loon. Naast het loon voor de agenten kosten de gelukzoekers ook hartstikke veel geld. Ja lieve vrienden van Liefde voor Holland, veel Nederlanders in armoede en in de rij bij de voedselbanken en jullie belastingcenten worden opgeslokt door de asieltsunami!

De gemeenten Rijswijk en Westland krijgen 25 extra agenten voor de beveiliging rond hun azc’s. Rijswijk heeft het contract met het COA rond om 500 asielzoekers op te vangen aan de Lange Kleiweg voor maximaal vijf jaar. De Westlandse gemeenteraad beslist dinsdagavond over de komst van asielzoekers naar Wateringen.

Het flexteam van agenten komt bovenop het normale aantal politiemensen in Rijswijk en Wateringen. Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk en het COA hebben daarover al afspraken gemaakt met het districtscollege van de Nationale Politie.Veiligheid is het belangrijkste punt van zorg onder Rijswijkers bij de komst van asielzoekers naar nog te bouwen woonunits aan de Lange Kleiweg. Daarom wordt er ook een werkgroep ingesteld van inwoners, wijkagenten, COA en gemeente om de vinger aan de pols te houden als het centrum rond 1 september open gaat.Excursie
Dat extra politie geen overbodige luxe is, werd door Lugthart ook gezien tijdens een excursie naar een azc in Katwijk. Daar bleken inwoners de politie te bellen als ze een groepje asielzoekers gezamenlijk zagen hardlopen. ,,Dan werd er gemeld dat er werd getraind voor IS,” vertelt wethouder nieuwkomers Björn Lugthart (SP). ,,Ook gezamenlijk pinnen van asielzoekers gaf daar aanleiding voor telefoontjes richting de politie. Voor die inspanningen wordt het flexteam ingezet en dat drukt dus niet op onze eigen politiemensen. Ook voor eventuele incidenten in en rond het azc is het flexteam beschikbaar.”

Een groep studenten wil een restaurant beginnen met asielzoekers waarvan de opbrengst naar de vluchtelingen gaat

Wethouder Borsboom van Rijswijk

Met de directe buren van het Rijswijkse azc, een hockeyvereniging, zijn deze week door de gemeente gesprekken gevoerd. ,,Daaruit bleek dat ouders zich zorgen maken als kinderen straks langs het azc moeten fietsen. Vanuit die ouders zelf zijn plannen gemaakt om de gevoelde risico’s weg te nemen.”

Restaurant
Tegenover de zorgen staan overigens 150 initiatieven van mensen die iets willen doen voor de nieuwe bewoners. Borsboom: ,,Er zijn hele leuke initiatieven, hoor. Een goed voorbeeld is een groep studenten die een restaurant willen beginnen met asielzoekers waarvan de opbrengst naar de vluchtelingen gaat.”

Het contract tussen Rijswijk en COA, de zogenoemde bestuursovereenkomst, ligt nu voor ondertekening bij de opvangorganisatie. Daarna kan de bouw van de woonunits op het voormalige TH-terrein beginnen. Op het terrein komt ook een school voor 50 kinderen.

asielzoekers-vluchtgarage-Amsterdam-ANP-1600_0

Zijn ze nu helemaal gek geworden? De opbrengsten naar de gelukzoekers? Ze kunnen beter hun eigen opa’s en oma’s gaan helpen!

#kominverzet, minder minder minder.

 

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!