Je kan beter geen ziekte krijgen

1,1 miljoen Nederlanders krijgen geen hulp bij ziekte

Ruim 1,1 miljoen thuiswonende Nederlanders hebben niemand om op terug te vallen als ze langdurig ziek worden. Vooral alleenstaande ouderen kennen geen familie, vrienden of buren van wie ze hulp kunnen krijgen.
Dat blijkt uit een groot zorgonderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag (maandag) verschijnt. Bijna 1 op de 10 volwassenen zegt niemand te kennen die thuis kan helpen als dat vanwege gezondheidsproblemen nodig is. Bij ouderen of mensen met een beperking gaat het om 1 op de 5 mensen.

Het zijn vooral alleenstaanden met een laag inkomen die geen bekenden hebben op wie ze kunnen terugvallen. Die groep dreigt het zwaar te krijgen, nu de overheid steeds vaker wil dat zieke mensen thuis worden geholpen door familie en vrienden.

Niemand
Steeds meer 75-plussers geven aan op niemand een beroep te kunnen doen. Hoe ouder, hoe kwetsbaarder het sociale netwerk, blijkt uit het onderzoek. Ook mensen met een lichamelijke beperking hebben vaak geen partner, ouder of een andere bekende die kan helpen.

In 2014 kregen zo’n 2,2 miljoen thuiswonende Nederlanders hulp bij dagelijkse handelingen, zoals het doen van het huishouden, het zichzelf aan- en uitkleden of het verzorgen van wonden. Zij kregen vooral zorg en ondersteuning van mantelzorgers: 1,3 miljoen mensen werden door een bekende geholpen.

Hulp
Ongeveer 900.000 volwassenen kregen in 2014 publiek gefinancierde of particuliere hulp. Zij werden door professionals geholpen in de persoonlijke verzorging en de verpleging. Mantelzorgers boden in de meeste gevallen huishoudelijke hulp.

Het SCP ondervraagt tot het voorjaar van 2017 een groep van 7000 thuiswonende Nederlanders over zorg en ondersteuning. Hoewel het aantal mantelzorgers in Nederland groot is, geven de meeste ondervraagden aan liever zorg te krijgen van professionals als ze verpleegd moeten worden. De ondervraagden vinden het wel prima om huishoudelijke hulp van familie en vrienden te krijgen.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!