Waarom wilde GroenLinks Volkert van der Graaf zo vroeg vrij hebben?

GroenLinks was er 29 januari 2014 snel bij: De regels moeten worden toegepast. Volkert moet met proefverlof. Dit naar aanleiding van het bericht dat de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) besloten heeft dat Volkert van der G. met proefverlof mag. Goh, GroenLinks, dat ineens zo hard iets roept over ‘regels zijn regels’.  Dat is toch wel bijzonder. Je hoort ze er nooit over bij uitgeprocedeerde asielzoekers. Waarom vindt GroenLinks het toch zo belangrijk dat Volkert snel vrij komt? Nu, er bestaat een bijzondere band tussen GroenLinks en Volkert van der G. Mijn collega Stan de Jong en ik zochten dat ooit eens uit voor HP/De Tijd, in samenwerking met extreemlinks-deskundige Peter Siebelt. We zagen allerlei dwarsverbanden. We zagen ook dat een GroenLinks wethouder in Wageningen een vreemde rol speelde direct na de moord op Fortuyn. We zagen hoe bewijsmateriaal werd afgedekt. We konden een hele boom laten tekenen met de verbanden van Volkert met GroenLinks. Dat leidde tot een artikel onder de kop De GroenLinks connectie. Bij GroenLinks waren ze daar niet blij mee, dat is logisch. Minder logisch was dat ze aanklopten bij de Raad voor Journalistiek, vanwege ‘grievende berichtgeving.’ De Raad boog zich erover en oordeelde uiteraard dat de klacht van GroenLinks ongegrond was:

In het artikel wordt vermeld dat Siebelt stelt dat Volkert van der G. een relatie heeft met (leden van) GroenLinks. Deze stelling wordt in het artikel nader toegelicht en is op zichzelf niet van dien aard dat verweerders daarvan niet mochten berichten zonder zich daarvan uitdrukkelijk te distantiëren. Overigens heeft klaagster de juistheid van de stelling niet betwist en heeft zij niet geklaagd dat verweerders hebben nagelaten op dit punt wederhoor toe te passen.

Van GroenLinks hoorde we daarna niets meer. Tot nu. Ineens vindt GroenLinks het nodig om Volkert zo snel mogelijk op straat te krijgen. Ik vind dit heel merkwaardig. Wat leeft er toch in die partij? – BRON

2 thoughts on “Waarom wilde GroenLinks Volkert van der Graaf zo vroeg vrij hebben?”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!