Het is de islam, STUPID!

muslims_not_problem

Het is de islam, stupid! We moeten eerlijk tegen elkaar durven zeggen: het probleem is niet de omvang van hun instroom, maar de religieuze achtergrond van de vluchtelingen. Was deze een andere dan islamitisch, zouden de problemen op termijn veel minder bedreigend en de acceptatie nu veel groter zijn.

“Hoe gaat het met uw dochter, mijnheer A.? Is niet gemakkelijk hè, die puberteit.”

“Dat is niet mijn dochter, dat is mijn vrouw.”

“O… Nou gefeliciteerd dan maar!”

Het is een gesprek dat binnenkort gehoord zal kunnen worden in Ter Apel of een van de asielzoekerscentra die op dit moment als paddenstoelen uit de poldergrond schieten. Tientallen uitgehuwelijkte kindbruiden zijn onderweg naar Nederland om zich bij hun Syrische ‘echtgenoten’ te voegen. De Staat staat erbij en kijkt ernaar. Semilegale pedofilie en huwelijksdwang – twee misstanden die op de golf van vluchtelingen en ‘vluchtelingen’ ons land binnensurfen. Het zijn niet de enige.

Modelvluchteling

Jodenhaat was en is in Syrië geen uitzondering. Als er één zaak is waar de talloze strijdende partijen – van IS tot Al Qaida, van Assads regeringsleger tot Hezbollah – het ondanks alles over eens zijn, is het dat Israel liever vandaag dan morgen vernietigd moet worden. Een paar weken terug luisterde ik op de radio naar een Syrische modelvluchteling. Alles wat hij zei was alles wat je wilt horen van een immigrant: “Wij moeten ons aanpassen aan Nederlandse normen en waarden en trouw zijn aan de staat en zijn wetten.” Mijn reactie zal die van veel luisteraars zijn geweest: marhaba, welkom in ons land en breng er zo nog maar een paar binnen. Totdat aan het einde van het gesprek zijn mening werd gevraagd over de Islamitische Staat. “Daar zit Israel achter,” antwoordde hij zonder blikken of blozen.

Je kunt de vluchteling wel uit Somalië halen, maar Somalië blijkbaar niet uit de vluchteling. Een zuiver Yasmina Haifietje: onversneden antisemitisch complotdenken, gebracht met een toon van “weten jullie dat nou nog niet?” Als een hoogopgeleide, welwillende nieuwkomer er al zulke denkbeelden op nahoudt, hoe zit het dan met zijn rurale, onontwikkelde en zwaar religieuze landgenoten? Ik heb nieuws voor u: bijna alle Syriërs denken er precies zo over, met als enige uitzondering de IS-koppensnellers zelf. Het is de communis opinio in niet alleen Syrië, maar in grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Van 9/11 tot een mislukte oogst: An allem sind die Juden schuld.

Gesmokkeld

Vrouwenhaat is de volgende. Met de influx van Somalische vluchtelingen in de jaren 90 maakte vrouwenbesnijdenis (of FGM, female genital mutilation) een spectaculair debuut in ons land. In plaats van het uit te bannen, bijvoorbeeld door iedere ouder die dit zijn dochter aan doet linea recta terug te sturen, hebben we het fenomeen inmiddels aanvaard. Je kunt de vluchteling wel uit Somalië halen, maar Somalië blijkbaar niet uit de vluchteling. En ja, FGM heeft alles met islam te maken. Alle vier de soennitische rechtsscholen raden het aan of schrijven het de gelovigen zelfs voor op basis van een onbetwiste hadith (uitspraak van Mohammed). De boerka of niqab is een andere uiting van misogynie die door islamitische migranten (in het geval van de boerka door Afghaanse – jazeker – vluchtelingen) Nederland binnen is gesmokkeld of door hun kinderen en kleinkinderen hier overgenomen uit de landen waar hun wortels liggen. Als u wilt weten hoe de gemiddelde mannelijke Arabier over vrouwen denkt, kan ik u aanraden als vrouw alleen en ongesluierd door Cairo of Casablanca te wandelen. Lijkt u dat te veel werk, probeer dan hetzelfde eens in Clichy-sous-Bois, Bradford of bepaalde wijken in onze eigen Randstad.

Het zijn niet de kosten, niet de aantallen immigranten die op termijn een probleem voor West-Europa zijn, het is de religieuze en culturele achtergrond van de nieuwkomers. De meeste vluchtelingen hebben weinig op met de democratische rechtstaat, zij hebben hun landen niet verlaten wegens een gebrek aan vrijheid, maar vanwege oorlog of miserabele economische omstandigheden. Dat het veilige, welvarende Westen toevallig ook nog eens vrij is, is hooguit een positief bijeffect, maar in het ongunstigste geval eerder een belemmering. Want onvoorwaardelijke trouw aan de principes van de islam wil nog wel eens botsen met de regels van een vrije samenleving. Bij die botsing zijn het voor de meeste moslims niet hun harde, anachronistische opvattingen die moeten wijken, maar de veel zachtere, moderne idealen van de ongelovige. En hoe meer moslims er zijn, hoe meer er geweken wordt. Het zijn niet de kosten, niet de aantallen immigranten die op termijn een probleem voor West-Europa zijn, het is de religieuze en culturele achtergrond van de nieuwkomers.

islam-stuck-on-stupid-resized

Zelfmoordaanslagen

Als tussen Europa en het Midden-Oosten een oceaan had gelegen en wij Latijns-Amerika of Oost-Azië als buren hadden gehad, was het lange-termijnuitzicht van deze crisis heel anders geweest. Als ik Amerikanen hoor klagen over hun eigen immigratieproblemen, is mijn reactie steevast: “I wish!” Het aantal zelfmoordaanslagen door religieus verdwaasde Mexicanen schijnt nogal mee te vallen, Chinezen dragen geen boerka’s en de gevallen van Vietnamese eerwraak zijn op de vingers van geen hand te tellen. Natuurlijk zijn er problemen met Latijns-Amerikaanse en Aziatische immigranten, maar in grote lijnen ondersteunen zij de gedachte van de seculiere, democratische rechtstaat of zijn zij toch minimaal bereid zich eraan aan te passen.

Als je het waagt dit soort zaken aan te kaarten, krijg je een diarree van drogredenen en ongebreidelde haat over je heen. De islam is de olifant in de kamer van de huidige crisis. Iedereen weet dat de instroom van miljoenen islamitische vluchtelingen en migranten kan en zal leiden tot enorme problemen op korte, middellange en lange termijn. Maar er zijn nauwelijks Europese politici die zich eraan wagen dit probleem te benoemen. Wie nu zielig is, mag niet als potentieel probleem worden gezien, luidt de gedachte. Net als wie slachtoffer van racisme is, natuurlijk niet zelf racist kan zijn. Dus doen we net alsof er niets aan de hand is en alsof alle Syriërs, Pakistani’s, Afghanen enzovoorts du moment dat zij de Europese buitengrens overschrijden, hun religieus geïnspireerde vrouwenhaat, homofobie en antisemitisme achter zich laten. Kunt u zich voorstellen dat de Hongaren die in 1956 naar ons land vluchtten, door de politie gescheiden moesten worden omdat de katholieken in de opvangcentra hun protestante medevluchters intimideerden en te lijf gingen? Natuurlijk niet! Toch is dat precies wat de Duitse politievakbond deze week voorstelde. Blijkbaar vinden veel aanhangers van de Religie van de Vrede het nodig hun godsdienstoorlog hier voort te zetten, wat veel goeds belooft voor hun toekomstige integratie. IS hoeft helemaal geen terroristen met de bootjes mee te sturen, de jihad woedt nu al in de Duitse azc’s.

Politieke correctheid

Als je het waagt dit soort zaken aan te kaarten, krijg je een diarree van drogredenen en ongebreidelde haat over je heen, zoals Wierd Duk mocht ervaren. Zijn vergrijp? Hij waagde het te schrijven over verkrachtingen binnen asielzoekerscentra. Dat kan natuurlijk zomaar niet! Ten eerste is het niet waar, oorlogsvluchtelingen verkrachten niet, Wierd, en ten tweede als het toch waar blijkt te zijn, heb je je mond daar maar over te houden. Die mensen hebben het immers al zo moeilijk. Waarbij het opvalt hoeveel zich progressief noemende vrouwen vinden dat er maar niet te veel gezeurd moest worden over die paar verkrachtinkjes. De solidariteit van de zusters wordt met het grootste gemak geofferd aan hun politieke correctheid, zoals Ewout Klei al terecht constateerde. Ik wil niet eens weten hoeveel emmers vuil Paul Scheffer uit eigen PvdA-kring over zich heen heeft gekregen.

Hoeveel generaties moeten er nog voorbijgaan eer wij beseffen dat de meeste moslims helemaal geen gelijke rechten voor man en vrouw, hetero en homo, gelovige en afvallige willen? Hoe eerder wij West-Europeanen eerlijk tegen elkaar durven zijn en toegeven dat het niet alleen maar chirurgen en notarissen zijn die ons continent komen verrijken (integendeel, die hebben Syrië al jaren geleden de rug toegekeerd) en dat de grote stroom helemaal niets op heeft met onze normen en waarden, ons secularisme en gelijkheidsstreven, onze democratie en rechtsstaat, hoe eerder wij een volwassen discussie kunnen voeren over hoe het nu verder moet met vluchtelingenopvang (wat mij betreft in de regio) en immigratiepolitiek (wat mij betreft op basis van kwaliteit, niet kwantiteit). Maar vooralsnog saboteren politici en staatsmedia deze discussie door consequent alle kritische noten bij de huidige crisis weg te zetten als xenofobie, racisme en het “tegenhouden met gestrekte rechterarm” van arme, zielige (maar tegelijkertijd hoogopgeleide en economisch bijzonder waardevolle) vluchtelingen.

Het gros van onze politici denkt zoals de marinierskolonel in Full Metal Jacket: “Wij zijn hier (in Vietnam, BPS) omdat in elke spleetoog een Amerikaan zit die naar buiten probeert te komen.” Wel, hier is nog wat nieuws: niet in elke moslim zit een democraat die naar buiten probeert te komen. Hoeveel generaties moeten er nog voorbijgaan eer wij beseffen dat de meeste moslims helemaal geen gelijke rechten voor man en vrouw, hetero en homo, gelovige en afvallige willen? Dus voordat wij een oogje dichtknijpen als het gaat om kindbruiden onder vluchtelingen, om religieuze intimidatie in AZC’s, om vrouwenbesnijdenis, eerwraak, jihadisme, enz., enz., enz., allemaal omdat dit toch wel overwaait, moeten wij beseffen dat deze fenomenen net zo min naar het land een herkomst terug zullen keren als de immigranten zelf. Neil Young zong het al: “once you’re gone, you can never come back”. Vrij naar Ol’ Neil zeg ik: wen er maar aan. My my hey hey, islamic intolerance is here to stay.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!