Hoe een Tweet van een Duits ministerie de sluizen opende voor ISIS in de EU

rapport

Na lang ontkennen gaf de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een vandaag verschenen rapport (PDF) vandaag toe dat ISIS met de megagolf van illegale immigratie is meegekomen:

Jihadistische organisaties maken onder meer gebruik van dezelfde reisroutes als asielzoekers. Inmiddels is gebleken dat ISIS-operativesveelvuldig gebruik hebben gemaakt van de vluchtelingenstroom om op heimelijke wijze naar Europa te reizen. In enkele gevallen vroegenoperatives ook asiel aan in Europese landen, waaronder mogelijk ook in Nederland. Vanwege de mogelijkheden tot fraude met documenten, het ontbreken van een sluitende EU-buitengrenzencontrole en de mogelijkheden tot vrij reizen binnen het Schengengebied, is het risico reëel dat niet alle reisbewegingen (tijdig) onderkend worden.

Geert Wilders verklaarde bij herhaling dat ISIS mee zou komen met deze zogenaamde vluchtelingen. Ze hadden het tenslotte zelf al aangekondigd.

Maar dat argument mocht niet meespelen in het ‘vluchtelingendebat’, wat overigens helemaal geen debat is, omdat alles achter de schermen in Brussel afgehamerd wordt.

De onverantwoordelijkheid van de bestuursklasse in Brussel, maar ook in de andere West-Europese hoofdsteden is ongehoord.

Er werd vandaag door de NCTV vastgesteld dat er een duidelijke link is tussen de professionalisering van het terrorisme in Europa en de operaties van ISIS in Syrië en Irak:

De professionaliteit van het ISIS-netwerk dat de aanslagen in Parijs en Brussel uitvoerde, is verontrustend. Ze beschikken over automatische wapens en weten hiermee om te gaan, vervaardigen grote hoeveelheden explosieven (TATP), hebben heimelijke communicatie en weten langere tijd buiten het zicht van de autoriteiten te blijven. Een dergelijke professionaliteit wijst op een mate aan kennis en vaardigheden die waarschijnlijk in Syrië of Irak is opgedaan. Het is voorstelbaar dat ook andere ISIS-operatives in Europa dergelijke vaardigheden, bijvoorbeeld voor de vervaardiging van explosieven, in huis hebben.

Dit was dus allang bekend bij de autoriteiten. En na de aanslagen in Parijs was het al helemaal bekend dat ISIS was meegereisd met de zogenaamde vluchtelingen. Met die kennis heeft de zittende bestuursklasse de Europese bevolking dus willens en wetens in levensgevaar gebracht door niet de grenzen te willen sluiten, en de schepen met illegale immigranten terug te sturen. In plaats daarvan werd er een wanhopige deal met Turkije gesloten, die de stroom in eerste instantie verplaatste van de Griekse eilanden naar Italië. Van de regen in de drup dus.

 

Er verscheen enkele dagen terug ook een jaarrapport (PDF) van het European Asylum Support Office (een EU organisatie) over de immigratiegolf in 2015.

onbehandeldIn dit zeer uitputtende rapport vallen twee staatjes in het bijzonder op. Allereerst de enorme hoeveelheid ‘onverwerkte gevallen.’ Het waren er het afgelopen jaar ruim meer dan een miljoen. Veel meer dan in de voorgaande vier jaren. Van deze mensen kan dus nog helemaal niet gezegd worden of het ‘vluchtelingen’ zijn. Er kan alleen vastgesteld worden dat ze illegaal Europa zijn binnen gekomen. Het is een zwarte doos. Hoeveel ISIS terroristen zitten er tussen? Hoeveel fundamentalistische moslims? Niemand die het bij benadering kan zeggen. Wat hier op ons af is gekomen, is dus enorm beangstigend, dat is het enige wat we erover weten. Maar wie daarover spreekt is een populistische handelaar in angst.

Hoe die administratieve inhaalslag ooit uitgevoerd moet worden, is overigens al helemaal een raadsel.  En daar lees je niets over.

toenameIn een ander staatje zien we de plotselinge toename van de illegale immigratiestroom vorig jaar. Eerst een langzame toename in 2014, die kennelijk door niemand werd waargenomen. Of liever gezegd: die door niemand van de bestuursklasse waargenomen wilde worden. In 2015 verscherpte die toename ineens, om vanaf mei in een steile lijn recht omhoog te gaan, en al accelererend te culmineren in oktober, waarna er een seizoenscorrectie inzette, nog steeds ver boven het gemiddelde.

Toen die lijn in mei 2015 zo snel omhoog begon te klimmen, had de politiek op zijn minst signalen af kunnen geven, en, nog veel belangrijker,  beslissingen moeten nemen om de stroom te stoppen.

Maar in Duitsland gebeurde precies het omgekeerde. Op 25 augustus 2015 verscheen er een Tweet van het Duitse miniserie van Binnenlandse Zaken, waarin de Duitse regering eenzijdig afkondigde zich niets meer gelegen te laten liggen aan het verdrag van Dublin. Met andere woorden: Illegale immigranten die Duitsland binnenkwamen, werden niet langer volgens de EU regels teruggestuurd naar het eerste EU land waar ze binnen waren gekomen:

A tweet by Germany’s Interior Ministry, the federal states and the Federal Office for Migration and Refugees (BAMF) on 25 August 2015 said “We are at present largely no longer enforcing #Dublin procedures for Syrian citizens.”

Die Tweet werd duizenden keren verspreid, ook onder immigranten en immigrantenorganisaties. Het was een open uitnodiging, die nog eens werd versterkt toen Merkel een kleine week daarna dat berichte zinnetje uitsprak: ‘Wir schaffen das.’

Toen was het hek helemaal van de dam. En dat is te zien aan de grafiek.

Interessant is dat het over het algemeen bepaalde niet kritische nieuwsbureau EurActiv de woordvoerder van het European Asylum Support Office  vroeg naar de relatie tussen dit politieke handelen van de Duitse regering en de opmerkelijke grafiek van de sterk toenemende illegalengolf. De woordvoerder liet weten dat men niet eens de moeite had genomen om zelfs maar te kijken naar oorzaak en gevolg:

Asked how he would interpret the graph against the background of a famous statement by German Chancellor Angela Merkel, an EASO official said that journalists were free to interpret it themselves.

“You can look at the report and make your own conclusions,” said Jean-Pierre Schembri, EASO spokesperson.

Zoek het maar uit, kortom. Maar de relatie tussen de Tweet van het ministerie van binnenlandse zaken en de maar doorlopende migratiegolf is natuurlijk evident.

Vroeg of laat zal Merkel toch ter verantwoording geroepen moeten worden voor haar aandeel in de aanslagen die we meegemaakt hebben. En in de aanslagen die we nog gaan krijgen. Want ook daarover maakt de NCTV in zijn rapport van vandaag zich ook geen enkele illusie meer:

Op grond van verschillende inlichtingen schat de AIVD in dat er vele tientallen ISIS-operatives in Europa aanwezig zijn of naar Europa onderweg zijn, van wie vermoed wordt dat zij betrokken kunnen zijn of worden bij het voorbereiden of uitvoeren van aanslagen.

De inlichtingen lopen dus definitief achter de feiten aan, dankzij de stroom die ontstond door de welkomscultuur van ‘Mama Merkel’.

Zullen de onverantwoordelijke bestuurders rondom Merkel ooit nog ter verantwoording worden geroepen?

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!