Rekruten ISLAMITISCHE terreurgroepen doorgaans hoogopgeleid en welgesteld

Rekruten die zich aansluiten bij terroristische islamistische groeperingen zoals IS zijn doorgaans hoogopgeleid en welvarend. Vooral bij zelfmoordterroristen is dat het geval, zo blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. Een lage graad van religiositeit, een sterke regering en sociale controle op religie blijken grote risicofactoren voor radicalisering, armoede en ongelijkheid niet. Voor zijn onderzoek gebruikte de Wereldbank een aantal gelekte documenten van IS. De documenten bevatten basisinfo over 3.803 buitenlandse rekruten uit de hele islamitische wereld en Europa die zich tussen begin 2013 en eind 2014 bij de terreurorganisatie hebben aangesloten. Ongeveer 69 procent van die rekruten maakte op zijn minst de middelbare school af. Slechts 15 procent verliet de school zonder hogere studies aan te vatten. Van de buitenlandse rekruten zou het merendeel zelfs een universitaire opleiding genoten hebben. Gevraagd naar de rol die de rekruten binnen IS wilden spelen, kwam ook een opmerkelijk feit boven: wie aangaf bewindvoerder of zelfmoordterrorist te willen worden, behaalde meestal een hoger diploma dan rekruten die een meer bescheiden rol in gedachten hadden. Armoede en ongelijkheid bleken dan ook geen drijfveren te zijn voor het plegen van extremistisch geweld. Integendeel: welvarende landen bleken zelfs opmerkelijk meer strijders aan te leveren.

SHARE

Voor zelfmoordterroristen blijkt noch armoede, noch ongelijkheid een drijfveer voor gewelddadig extremisme

Factoren die radicalisering wél aanzwengelen: een lage graad van religiositeit, weinig vertrouwen in religieuze instellingen, een sterke regering en sociale controle op religie. Al ligt de realiteit vaak complexer dan dat. Nog een opmerkelijke vaststelling uit het onderzoek is dat strijders – ook in ons land – niet meer voornamelijk in moskeeën en islamscholen worden gerekruteerd, maar wel door vrienden en familieleden. Die verschuiving is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat moskeeën en islamscholen tegenwoordig goed in de gaten gehouden worden. – BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!