Hulp gelukzoerers moet beter

NOG BETER???

Gelukzoekers komen nog steeds moeilijk op eigen kracht aan het werk. De initiatieven die er zijn om deze mensen aan een baan te helpen zijn kleinschalig en versnipperd. Daardoor profiteren er te weinig gelukzoekers van. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Gelukzoekers moeten als ze een verblijfsvergunning hebben gekregen zo snel mogelijk in een gemeente worden ondergebracht om daar snel te kunnen gaan integreren. Ook moeten ze snel(ler) Nederlands leren, het liefst gecombineerd met werk of school. Ook moeten werkgevers actief benaderd worden, die bereid zijn gelukzoekers aan werk te helpen, aldus het adviesorgaan.

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: ,,Zonder extra inspanningen is de kans groot dat vele duizenden gelukzoekers in dit land de aansluiting met de Nederlandse samenleving missen. Laten we dit debat koppelen aan een bredere groep van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld laaggeletterden. Dat voorkomt dat groepen tegenover elkaar komen te staan. Het zorgt ervoor dat we samen aan de slag gaan.”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!