Gemeente Amsterdam bouwt huizen voor gelukszoekers NAAST radicale moskee IJburg

In april 2017 start in IJburg, op Kavel 13A, aan de veelbesproken Daguerrestraat, de bouw van een 4-laagse flat met 320 containerwoningen van elk 21m2 zonder buitenruimte. De gemeente Amsterdam heeft de kavel in mei 2016 aangewezen als geschikt voor migrantenhuisvesting. De appartementen zijn bestemd voor ‘kwetsbare’ groepen. De helft van de bewoners zal bestaan uit jonge, alleenstaande mannelijke statushouders. De bouw neemt drie maanden in beslag;  een en ander moet zo goedkoop mogelijk worden gerealiseerd. ijburg2De appartementen zullen in juni 2017 worden opgeleverd. Aangezien het grootste deel van de migrantenstroom die Europa overspoelt van Syrische oorsprong is, zullen naar verwachting vooral Syrische jongemannen de containerwoningen betrekken. Plusminus 90% van de Syrische bevolking is islamiet en maar een heel klein percentage christen; de nieuwe bewoners zullen dan ook vermoedelijk islamitisch zijn.  Je kunt zeggen dat de voorzienigheid wil dat in het aangrenzende Blok 13B de (radicale) moskee van IJburg is gevestigd, die een pand van woningcorporatie IJmere aan de Erich Salomonstraat gebruikt tegen aangepaste huur. Maar met voorzienigheid heeft dit niets te maken: de gemeente bouwt in IJburg, op Haveneiland-West, welbewust migrantenhuisvesting naast een radicale moskee. Het is immers aangetoond dat het Marokkaanse bestuur van Al Fourkane moskee IJburg een radicale signatuur heeft. Een bewoner van het blok aan de Profiltigracht waar de gebedsruimte eerder was gevestigd, zag dat een vrouw in nikab op geregelde tijden de deur opende voor een bijeenkomst met moslima’s. Veel gezelliger werd het er niet op. Binnen de kortste keren werd alcohol taboe voor de bewoners van de bovengelegen appartementen die de ruimte mede gebruikten. In de gemeenschappelijke wc lagen korans opgestapeld.  De bewoners van de bovengelegen appartementen van het blok kwamen in verzet. En de moskee verkaste om uiteindelijk aan de Erich Salomonstraat te landen. ijburg-haveneilandwestDe facebookpagina van de moskee sprak intussen boekdelen, met de logo’s van de moslimbroederschap en de Partij Van de Eenheid (PvdE). De laatste partij betuigde in 2014 sympathie voor de oprichting van Islamitische Staat. Ook had de moskee veel radicaalislamitische Facebookvrienden.  Nadat GeenStijl een blog van mij over dit onderwerp had overgenomen, werden zowel de website en de facebookpagina van de radicale moskee verwijderd. Een bewoner schreef een boze brief aan het bestuur en het stadsdeel. Op de open dag, die de moskee vervolgens hield, presenteerde het bestuur zich als gematigd. Het had echter twee gezichten. Een methode die veel door moskeebesturen wordt gebezigd onder meer in Denemarken, zoals onlangs in een reportage van Zembla werd aangetoond. Er ontstaat dan ook met de oplevering van de tijdelijke huisvesting voor islamitische statushouders een gevaarlijke mix, nu deze pal naast de radicale moskee IJburg verrijst. Het Amsterdamse gemeentebestuur (PvdA, D66 en SP) wil kennelijk het risico nemen dat Haveneiland-West islamiseert tot een nieuw Molenbeek. – BRON

Lees ook eens andere (schokkende) bijdrages van Xandra op haar blog HIERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR je zal van de ene in de andere verbazing vallen…….!!

Xandra is geboren in Amsterdam. Sinds 2005 woon ik in IJburg, als een van de eerste bewoners van het stedelijke Haveneiland. Aanvankelijk leek de wijk zich te ontwikkelen als een goede middenklassewijk, met uitschieters naar het hogere segment. Zoals deze met glanzende brochures in de markt werd gezet door de gemeente Amsterdam en projectontwikkelaars. In de loop van 2008 bleek echter dat de gemeente Amsterdam IJburg gebruikte als overloopgebied vanuit de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Zonder enig beleid werden problematische huurders gemengd met kopers in de woonblokken van het Haveneiland, onder de noemer van de Wijk zonder Scheidslijnen. Hierdoor ontstond een multiculturele bevolkingssamenstelling, die men werd geacht ‘leuk’ te vinden. Er ontstonden spanningen binnen de gemengde woonblokken. Er was vandalisme en verval. Er opende een moskee met een radicale signatuur. Kopers en huurders sloegen op de vlucht. De droom van een nieuw huis bleek voor velen een nachtmerrie te zijn. Dit blog onderhoud ik om mensen te informeren over het type wijk dat IJburg is; een andere wijk dan door de media en de gemeente wordt voorgesteld. Je zult maar in een probleemblok en/of probleemwijk belanden, of je nu huurder bent of koper. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!