Wat Janmaat al in 1983 zag, en Asscher pas in 2016: “Inburgeringstraject zorgwekkend”

Het aantal nieuwkomers in Nederland dat het inburgeringstraject succesvol doorloopt, is “zorgwekkend” laag. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister erkent dat de inburgering niet goed verloopt en heeft onderzoek ingesteld. Van de 53.000 inburgeraars moeten er nog 47.000 voldoen aan de inburgeringsplicht. Volgens de nieuwe inburgeringswet, die sinds 1 januari 2013 van kracht is, krijgen nieuwkomers drie jaar om het traject met succes af te ronden. Van de nieuwkomers uit het eerste kwartaal van 2013 was op 1 april de helft niet geslaagd voor het inburgeringsexamen. Voor deze groep is de termijn bijna of helemaal verstreken. Onderzocht wordt of dat te wijten is aan de inburgeraar of dat zij in aanmerking komen voor een verlening van hun termijn. – BRON

Het kabinet verzwijgt al jaren tegenover nieuwkomers dat hun verblijfsvergunning kan worden afgepakt als ze niet inburgeren. Het is namelijk sterk de vraag of die wet wel helemaal uitvoerbaar is. Maar aan de Tweede Kamer werd dit nooit zo gemeld. Onlangs bleek dat van geen van de inburgeraars die niet op tijd het inburgeringsexamen haalden, de verblijfsvergunning is ingenomen. In de Tweede Kamer rees het vermoeden dat in de praktijk nationale en internationale regels flink in de weg zouden kunnen staan. Het kabinet zoekt daarom nu uit in ’welke gevallen intrekken van het verblijfsrecht mogelijk is’. Maar intussen stelt het immigranten niet eens op de hoogte van het bestáán van de wet. „Deze maatregel lijkt een dode letter”, zegt CDA-Kamerlid Mona Keijzer. – BRON

Janmaat

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!