Kalifaatvaardersclub Hizb ut Tahrir: ‘PVV-verkiezingsprogramma is oorlogsverklaring aan islam’

Hecht nooit geloof in de aaibare, te dresseren islam

De Nederlandse tak van de islamitisch-soennitische haatclub Hizb ut Tahrir, of  ‘partij van de bevrijding’, eerder al in opspraak gekomen toen zij door de AIVD als potentieel gewelddadig werd aangemerkt, doet weer van zich spreken, ditmaal in reactie op het veelbesproken één A4tje verkiezingsprogramma van de PVV.

Bij monde van het legitiem klinkende Media Bureau Nederland doet de beweging (die volgens Wikipedia zo’n twee miljoen leden telt en kantoor houdt in niet minder dan 40 landen wereldwijd) een verklaring uitgaan getiteld De Koran is machtiger dan Wilders, zijn partij en iedereen die hem volgt.

Over het partijprogramma van Wilders:

 

“Het laat in alle onbeschaamdheid diens haat jegens de Islam en de moslims zien, en verklaart openlijk en expliciet dat ze de Koran willen verbieden, scholen willen sluiten en islamitische symbolen willen verbieden. Aldus heeft het de oorlog aan Islam verklaard, evenals de bereidheid om de moslims die vasthouden aan hun religie, identiteit en credo, op te willen sluiten, onder het mom van het bestrijden van radicalisme.”

Verontwaardigingskreten

Afgezien van het te doen gebruikelijk gemankeerde gebruik van de Nederlandse taal, ontwaren kenners van de hallucinogene woestijnleer onmiddellijk de angel ‘oorlog aan de islam’ in deze voor het overige met meel in de mond uitgesproken verzameling verontwaardigingskreten. Iedere moslim weet: een oorlogsverklaring aan de islam mag worden beantwoord met de dood, krachtens de even absurde als lugubere rechtvaardiging dat men zich eenvoudig teweer stelt tegen een aanval.

‘Iedere moslim weet: een oorlogsverklaring aan islam mag worden beantwoord met de dood’

Nu mag deze club van die-hard haatkalifaatvaarders achterin de rij aansluiten qua doodsbedreigingen aan het adres van de PVV-voorman, maar toch: het is te hopen dat de AIVD deze groep engnekken nauwlettend in de gaten houdt. In Duitsland is het haar reeds verboden activiteiten te ontplooien vanwege het expliciet antisemitische karakter van de organisatie (duh…), maar in Nederland mag zij kennelijk haar vrolijke gang gaan conform de vrijheid van organisatie, religie en wat al niet meer deze haatbaarden in de gelegenheid stelt westerse waarden van vrijheid en gelijkheid te ondermijnen.

Grenzenloos levensvijandig

De verklaring gaat verder:

 

“Dit document is een politieke en ideologische blamage. Het land dat claimt dat het een land van tolerantie en diversiteit is. Een land van vrijheden en respect voor religies en culturen. Het brengt een partij voort die de mensen aantrekt, door de minderheid te criminaliseren. Met directe en expliciete aanmoediging hen te haten en tot vijand te maken, hen te bedreigen met gevangenschap en te verbieden de regels van hun religie te praktiseren.”

 

Enerzijds streeft deze heimelijk opererende sluimersekte dus de vestiging van een kalifaat na, met uitsluiting van homo’s, ongelovigen en elke religieuze danwel levensbeschouwelijke minderheidsgroep die de regels der islam niet strikt naleeft; anderzijds legt zij Wilders een gebrek aan respect ten laste ten aanzien van ‘religies en culturen’. We zouden erom lachen als het niet zo grenzeloos levensvijandig was.

Nu heb ik Greet nooit kunnen betrappen op een al te fijnbesnaard respect voor religies, hoewel wij hem in de regel weinig horen over hindoeïstische kalenderfeesten, New-Age excessen tijdens buurthuisbijeenkomsten of knielende splintergekkies van gristelijke snit. Wél heb ik Wilders met enige regelmaat zien wijzen op het gevaar waar wij haar aantreffen: in vooral islamitische gebedshuizen en achterafzaaltjes waar het gifpreken tegen andersgelovigen en ongelovigen onverminderd doorgaat, zoals ook weer blijkt uit voorgenoemde ‘persverklaring’ die wordt afgesloten met een beslist onheilspellende soera uit die gevaarlijkste aller boeken:

 

“En zij die onrecht plegen zullen te weten komen wat voor omkeer zij zullen meemaken. (VBK soera al-Sjoe’araa, vers 227)”

 

Slim genoeg om de doodsverwensing niet op eigen titel te publiceren, en zich bovendien te onthouden van expliciete oproepen tot geweld, glijdt deze islamitische paling uiterst behendig rond in de emmer snot die het Nederlandse democratische stelsel is. Liever verschuilt zij zich listig achter een soera, want stel je voor dat ze uit de democratische baarmoeder wordt gestoten waarin het haar tot dusver is toegestaan te voeden en te groeien.

Geen woord Chinees

En punt van orde voor de AIVD en andere inlichtingendiensten hier ter lande. Treedt men hier niet adequaat tegen op dan zal zij de belofte faciliteren dat het paradijs gevonden wordt in de schaduw van een zwaard.

En een woord van waarschuwing voor tegemoetkomingsgezinde denkers ter linkerzijde: treedt men deze kaste van koppensnellers met ongebreidelde behaagzucht tegemoet dan delven wij hiermee ons eigen graf.

Hecht nooit geloof in de aaibare, te dresseren islam. Zij zegt immers over zichzelf de laatste en finale openbaring van God aan de mensen te zijn. Daar zit geen woord Chinees bij.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!