’Koenders niet netjes met afspraken Ebru’

In de Tweede Kamer is kritiek op de gretigheid waarmee minister Koenders (Buitenlandse Zaken) het nieuws over de vrijlating van Ebru Umar naar buiten heeft gebracht.

De PvdA-minister gaf dinsdagavond vanuit New York opdracht het diplomatieke succes wereldkundig te maken, terwijl Umar zelf net in het vliegtuig zat en moest zwijgen over haar terugkeer. „Het moest het feestje van Buitenlandse Zaken worden”, zegt Umar daarover.

Aan het Binnenhof is alom lof voor de diplomatieke inspanningen die vanuit het kabinet en de Nederlandse ambassade in Ankara zijn geleverd om het uitreisverbod van Umar in Turkije op te heffen. „Nederland heeft zich enorm ingespannen voor Ebru”, zegt SP-Kamerlid Van Bommel. „Maar als getracht wordt er een publicitair slaatje uit te slaan, en je doet richting Turkije alsof je gewonnen hebt, dan geef je Turkije alleen maar munitie om te zeggen: wie het laatst lacht, lacht het best. Hierover jubelen dient haar zaak niet.”

„Dit is het feestje van Koenders”, stelt PVV-Kamerlid De Roon vast. CDA-Kamerlid Knops noemt de gang van zaken ’erg wazig’. „Ook niet netjes als het klopt dat die afspraak er was.”

Ook bij het succes van Umars terugkeer naar Nederland worden kanttekeningen geplaatst. De strafzaak wegens belediging is immers niet van de baan. „Een pyrrusoverwinning”, vindt Kamerlid Sjoerdsma van D66 het diplomatieke succes dan ook.

VVD-Kamerlid Ten Broeke zegt dat ’zijn broek afzakt’ bij het negatieve commentaar op het succes in de zaak-Umar. „Haar terugkeer naar Nederland is hét bewijs dat stille diplomatie heeft gewerkt.”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!