15% huurwoningen Maassluis naar ‘vluchtelingen’ EN nog meer gratis geld!

Het afgelopen jaar zijn door woningcorporatie Maassdelta tweeënveertig huizen in Maassluis beschikbaar gesteld voor vluchtelingen. Dat is bijna 15 % van het totaal aantal van tweehonderdvierentachtig woningen dat tot en met eind november door Maasdelta is verhuurd. Dat blijkt uit de recente raadsinformatiebrief. De gemeente Maassluis ligt hiermee op schema bij het onderdak bieden aan vluchtelingen. Sinds februari worden vluchtelingen in Maassluis via het Gemeentelijk versnellingsarrangement gehuisvest. Maassluis hield afgelopen zomer rekening met een tekort van 2 ton voor het armoedebeleid. De oorzaak ligt onder meer bij de opvang van de vluchtelingen. De huisvesting van een extra groep vluchtelingen drukt merkbaar op de begroting. In Maassluis wordt 5.675 euro voor inrichtingskosten aan vluchtelingen uitgekeerd die een sociale huurwoningen hebben bemachtigd. Het gaat om een lening die alleen hoeft te worden terugbetaald wanneer de vluchteling binnen 3 jaar inkomsten uit werk verwerft. Volgens de gemeente Maassluis leert de ervaring dat ongeveer een derde deel van de verstrekte leningen wordt terugbetaald. Het resterende deel wordt na 3 jaar kwijtgescholden. Ook in de gemeente Vlaardingen zagen we eerder al dat de lening niet hoeft te worden terugbetaald en dat dit al in de begroting is opgenomen. Uit gegevens van Vluchtelingenwerk Maasdelta blijkt dat de werkloosheid onder vluchtelingen 100% is in Maassluis. In elk geval in het eerste jaar na vestiging. Een deel van de vluchtelingen kan lezen noch schrijven. Uit eerdere gegevens van de gemeente Maassluis werd al duidelijk dat het aantal vluchtelingen dat gedwongen in Maassluis wordt gehuisvest in meerderheid bestaat uit alleenstaande, jonge moslimmannen.

 

 

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!