Mensenhandelaars zijn vaak jong en allochtoon

Verdachten van mensenhandel zijn vaak jong. Ruim één op de vijf verdachten in 2015 was tussen de achttien en 22 jaar of zelfs nog minderjarig. Dat blijkt uit de Monitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. “Het is opmerkelijk dat jonge daders zich inlaten met een ernstig delict als mensenhandel”, zegt Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer. Volgens het onderzoek is bijna de helft van de verdachten geboren in Nederland (45 procent). De andere daders komen uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Suriname, Marokko, de voormalige Nederlandse Antillen en Turkije. In de periode van 2011 tot en met 2015 zijn er 1332 zaken bij het OM binnengekomen. Vorig jaar werden 23 procent minder zaken ingeschreven dan het jaar ervoor. Dat komt waarschijnlijk door de verminderde capaciteit bij de politie. “Dat er bij de politie problemen zijn die resulteren in minder aandacht voor mensenhandel bleek ook uit de cijfers over slachtoffers. Het is dan ook goed dat de minister van Veiligheid en Justitie op Prinsjesdag bekendmaakte dat de aanpak van mensenhandel wordt geïntensiveerd”, zegt Dettmeijer. De duur van gevangenisstraffen die rechters voor mensenhandel opleggen is afgenomen. Onvoorwaardelijke straffen daalden van gemiddeld ruim twee jaar in de jaren 2011-2013 naar net anderhalf jaar in 2015. Een daling die in 2014 al werd ingezet. Dat is opvallend, want de wetgever heeft de wettelijke strafbedreiging sinds 2009 twee keer fors verhoogd om de ernst van het delict mensenhandel te benadrukken. Het is voor Dettmeijer reden om extra onderzoek te doen. – BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!