Moskee Roosendaal treitert Korps Commandotroepen en bespioneert hen

Leden van het Korps Commandotroepen (KCT) hebben grote moeite met de oproepen tot gebed van de Marokkaanse moskee die twee jaar terug vlakbij hun kazerne in Roosendaal is geopend. Een groep van vijftien elitesoldaten heeft nu advocaten in de arm genomen die per brief aan het moskeebestuur vragen voortaan af te zien van de wekelijkse oproep tot het vrijdagmiddaggebed. ,,Voor een groot deel van deze militairen valt het niet te verkroppen dat zij op de kazerne waar ze kunnen bijkomen van en trainen voor nieuwe missies worden geconfronteerd met geluiden vanuit uw moskee. Die roepen negatieve associaties op aan elementen en gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd tijdens operaties”, staat er in de brief. Daarnaast zijn de commando’s bezorgd over de veiligheid van hun basis. Er zijn volgens hun raadsman Michael Ruperti verschillende meldingen gedaan over waarnemingen vanuit de moskee. Dat zit de militairen hoog omdat zij vanwege hun inzet in extreem gevoelige operaties bijzonder hechten aan hun onherkenbaarheid. Volgens de advocaten hebben de militairen de problemen eerst zoals dat hoort bij hun leidinggevenden aangekaart. Toen daar geen bevredigende reactie op kwam, zijn ze naar Ruperti en zijn collega Klaas Arjen Krikke gestapt. Defensie zegt in een officiële reactie niet op de hoogte te zijn. De commandant van het KCT laat via de woordvoering in Den Haag weten dat de relatie met de moskee juist prima is. ,,We begrijpen niet zo goed waarom de commando’s een advocaat in de arm hebben genomen en niet eerst naar ons toe zijn gekomen”, reageert voorzitter Mohamed Amezian van het Marokkaans Islamitisch Centrum. De bestuurder benadrukt dat de oproep slechts een keer per week vijf minuten klinkt. Spionage vanuit de moskee is volgens hem niet mogelijk omdat het gebouw te laag is. De toren  zit permanent op slot. ,,Dus die zorg kunnen we wegnemen. We zijn altijd bereid tot overleg.” De gemeente Roosendaal stelt dat er bij de planvorming voor de moskee geen rekening is gehouden met eventuele inkijk of emotionele onrust. – BRON

3 thoughts on “Moskee Roosendaal treitert Korps Commandotroepen en bespioneert hen”

  1. Lekkere nieuws kop. Treitert en bespioneerd pfff. De oproep van 5 min per week is er vast niet te treiteren en daarnaast is spionage een beweren geen feit. Zeker een pvv-er die de kop verzonnen heeft. Raar persoon

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!