Waarom Hindoestanen in Nederland massaal op de PVV stemmen?

Waarom stemmen zoveel Surinaams-Hindoestaanse Nederlanders op de PVV? Student social research Shashi Roopram deed er in 2012 onderzoek naar. Citaten Hindoestanen over hun PVV-stem:

“Als je een beetje weet hoe de islam groot is geworden, in India bijvoorbeeld, en dat dit met zoveel geweld gepaard ging. Geert Wilders waarschuwt daar nu al voor. Want moslims willen gewoon dat de wereld moslim wordt. Dat is hun streven.”

“Als je alleen al kijkt in Nederland – ik weet niet hoeveel moslims er zijn, 4, 5 of 6 procent – en ziet dat zij al zo’n stempel drukken op dit land. Op scholen. Op ziekenhuizen. Dat er halal moet worden geserveerd, bijvoorbeeld. Bij voetbalclubs wordt geen varkensvlees meer geserveerd omdat er twee of drie Marokkanen in spelen.”

Ik heb gezien dat er heel veel immigranten komen die eigenlijk Nederland niet in hoeven. Dat roept Wilders een halt toe.”

“Er zijn ook Turken en Marokkanen die heel succesvol zijn. Maar zij staan niet op de voorgrond. Daarnaast is er ook een hele grote groep die niet succesvol is, ja, misschien succesvol in de onderwereld maar niet in de maatschappij. Hindostanen zijn stille mensen. Die doen hun werk op de achtergrond. Die hoeven niet op de voorgrond te staan.” – BRON

Lees verder onder de foto!

Hoeveel Surinamers stemmen er eigenlijk op de PVV? “Dat weet ik ook niet, dat ligt erg gevoelig. Veel mensen durven daar ook niet rond voor uit te komen. Maar als je in Surinaams-Hindoestaanse kringen verkeert, zoals ik in Den Haag, waar ik vandaan kom, en je praat met ze, op feestjes en bijeenkomsten en dergelijke, dan valt op dat de PVV behoorlijk populair is. En niet alleen onder Hindoestanen in Transvaal en de Schilderswijk en dergelijke, ook in het sjieke Statenkwartier.”

Wat bezielt die mensen, zelf immigranten of kinderen of kleinkinderen van immigranten, om op een anti-immigrantenpartij te stemmen? “Daar hebben ze grofweg drie redenen voor: ten eerste vinden ze dat bepaalde immigrantengroepen, zoals Marokkanen en Turken, teren op de verzorgingsstaat. Ten tweede noemen ze de overlast van Turken, Marokkanen en Polen. Vaak niet eens omdat ze zelf overlast ondervinden, maar omdat ze daar verhalen over horen. Ten derde zijn ze anti-islam.

Waarom zijn ze anti-islam? “Die anti-islamitische sentimenten zie je vooral bij de hindoes die zich beroepen op nationalistische ideeën. Ik deel de PVV-stemmende Surinaams-Hindoestaanse Nederlanders in twee groepen in: degenen die zichzelf zien als succesvolle, goed geïntegreerde immigranten. Daar zitten trouwens ook moslims bij. De tweede groep zijn die nationalistische hindoes. Die wijzen naar de geschiedenis van India, waar moslims en hindoes veel oorlog met elkaar hebben gevoerd. Ze denken dat Nederland hetzelfde te wachten staat.”

Hoe ben je te werk gegaan bij je onderzoek? “Ik heb echt veldwerk gedaan, met mensen gepraat, twintig diepteinterviews gedaan, verschillende observaties en twee focusgroepgesprekken.”

Ze durven er dus niet voor uit te komen dat ze PVV stemmen, maar tegenover een student sociologie klappen ze opeens wel uit de school? “Het was erg moeilijk. Ik heb ze in een informele setting benaderd, hun vertrouwen gewonnen, er heel erg lang over gedaan om tot ze door te dringen.”

Zijn ze niet bang dat Wilders, na de moslims, zijn pijlen op hun zal richten? “Ze zeggen dat Wilders niet tegen immigranten is, alleen tegen diegenen, die zich weigeren aan te passen. Wilders heeft zelfs eens expliciet gezegd dat hij niks tegen Surinamers heeft.”

Maar de PVV ageert wel voortdurend tegen niet-westerse immigranten “Ze voelen zich niet aangesproken. ‘Wij zijn succesvol’, zeggen ze. ‘Wij passen ons aan’.” BRON

 

3 thoughts on “Waarom Hindoestanen in Nederland massaal op de PVV stemmen?”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!