Het probleem met de islam, volgens professor Ruud Koopmans

Een oud stukje uit de Groene Amsterdammer uit maart: professor Ruud Koopmans, socioloog, over het probleem met de islam. Heel actueel want deze professor ligt in Duitsland onder vuur van extreemlinkse debiele studenten, want de uitslagen van zijn onderzoek over moslims in Duitsland bevalen de linksgekken niet. Meer HIERRR. Enfin, hier zijn enkele quotes:

“In 2015 kwam hij [Ruud Koopmans] in het nieuws door de uitkomsten van een eerder uitgevoerd onderzoek onder zesduizend moslims van Turkse en Marokkaanse komaf […] Daaruit bleek dat maar liefst 44 procent van de ondervraagde moslims fundamentalistische ideeën zou aanhangen. […] Een strikte, orthodox-plus geloofsopvatting, want een fundamentalist voert het geloof terug tot de wortels van de leer. In de definitie van Koopmans worden bovendien de religieuze regels belangrijker gevonden dan seculiere wetten en kent de oorspronkelijke leer maar één uitleg. Van de fundamentalistische moslims stemde zeventig procent in met de stellingen ‘ik wil geen homoseksuelen als vrienden’, ‘joden zijn niet te vertrouwen’ en ‘het Westen wil de islam vernietigen’.

De belangrijkste uitkomst voor Koopmans was de constatering dat het fundamentalisme onder moslims in Europa geen marginaal fenomeen is. ‘Ik dacht destijds wel dat veel ellende voortkwam uit onderdrukking, marginalisering en onrecht. Een deel van links Nederland verklaart het islamitisch radicalisme nog steeds uit het feit dat moslims in Europa worden gediscrimineerd, geen werk hebben, worden buitengesloten. Het is eigenlijk allemaal onze schuld. Daar denk ik inmiddels anders over.’

‘Links heeft de nieuwe migranten te lang uitsluitend als een nieuwe onderdrukte groep gezien.’ ‘De invloed van de landen waar de migranten oorspronkelijk vandaan komen is veel groter dan werd aangenomen.’ Uit zijn onderzoek is gebleken dat migranten uit islamitische landen het minst makkelijk integreren. De islam, zo stelt Koopmans op basis van zijn onderzoek, is een remmende factor.

‘Op de stelling “joden zijn niet te vertrouwen” reageren veel moslims bevestigend. De tegenwerping die ik dan hoor: “Ja, maar als ze aan joden denken, bedoelen ze eigenlijk Israël.” Zo lust ik er nog wel een paar! De vraag was niet: “Israëliërs zijn niet te vertrouwen”, of: “De Israëlische regering is niet te vertrouwen.” Ik hoor dat “ja maar” nooit als het gaat om islamofobie. Wanneer respondenten aangeven liever geen moslim als buurman te hebben, zeggen diezelfde critici nooit dat de respondenten waarschijnlijk aan Saoedi-Arabië dachten.’ ‘Ik gebruik dezelfde vragen die ik ook hanteer om islamofobie en xenofobie te meten en dan wordt er nooit aan de onderzoeksresultaten getwijfeld. De overtuiging dat moslims vooral slachtoffer zijn van discriminatie en dat radicaliseren daar een reactie op is, zit heel erg diep.’

‘Het is verleidelijk om alles af te doen als islamofobie, maar daarmee vermijd je de vinger op de zere wond te leggen. Die wond ligt voor een deel, nee bijna helemaal, binnen de eigen gemeenschap. Nogmaals: de belangrijkste oorzaak van discriminatie is die radicalisering. Europese burgers worden geconfronteerd met wandaden die in de naam van de islam worden begaan en aan de kant van gematigden blijft het angstwekkend stil.’ Koopmans wil zijn resultaten brengen, ongeacht wie hij in de kaart speelt. Dat is zijn taak als wetenschapper, vindt hij. Bovendien wordt de Wilders-stemmer, vaak net als de migrant verliezer van de globalisering, door links te snel van racisme beschuldigd als hij of zij vraagtekens zet bij de wat minder positieve gevolgen van migratie.”

3 thoughts on “Het probleem met de islam, volgens professor Ruud Koopmans”

  1. we moeten moslims die in het westen willen wonen maar eens duidelijk gaan maken wie er de baas is de baas dat zijn de westerlingen in hun thuislanden zijn de moslims de baas maar in het westen zijn en willen wij de baas zijn!basta!

  2. ik ga gewoon rechts stemmen schijt aan de reacties tegenwoordig en die krijg ik hoor van al die naievelingen en ik ben slim en gevoelig en leuk maar toch stem ik rechts ik moet wel tegenwoordig ben je voor of tegen en ik heb besloten om tegen te zijn hihi de tegenpartij weet je wel!

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!