SCP geeft Geert Wilders gelijk: allochtonen VIER KEER vaker verdachte criminaliteit

We hebben dus TOCH een mega-Marokkanenprobleem!!

En ook een enorm loyaliteitsprobleem bij de Marokkanen en Turken, blijken niet zo Nederlands te zijn als men ons probeert wijs te maken!

Dit alles blijkt uit het nieuwe rapport van het SCP (sociaal en cultureelplanbureau) HIERRRR na te lezen.

Uit het rapport blijkt dat op het gebied van criminaliteit het verschil met autochtone Nederlanders in aantallen kleiner zijn geworden. Toch geldt dat allochtonen ongeveer vier keer zo vaak (2,7 procent) verdacht zijn van een misdrijf als autochtone Nederlanders (0,7 procent). Het gaat dan vooral om jonge Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse mannen. Ongeveer de helft van de jonge en tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijkt zich (heel) sterk Nederlander voelen. Tegelijkertijd voelt ongeveer drie kwart van hen zich (heel) sterk respectievelijk Turks of Marokkaans. Ze hebben autochtone Nederlanders in hun sociale netwerk, maar gaan in hun vrije tijd toch vooral om met mensen met een zelfde achtergrond. De verwachting dat met de wisseling van de generaties de integratie versnelt, komt maar ten dele uit. De studie, Integratie in zicht?, gaat over de ontwikkeling in de afgelopen tien tot vijftien jaar. Er werd vooral gekeken naar Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en naar de groep ‘overig niet-westers’.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!