Sporten neemt toe

Het aantal lidmaatschappen bij sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF blijft stabiel. In 2015 bedroeg het totale ledenaantal van alle aangesloten sportbonden 5.322.891, verdeeld over 4.377.048 mensen. Dat is een stijging van 5.533 leden ten opzichte van 2014. De daling van het aantal sportverenigingen zette ten opzichte van de voorgaande jaren in 2015 verder door en kwam uit op 24.727. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de Ledentallenrapportage 2015 van NOC*NSF.

Ontwikkelingen ledentallen sportbonden
De lichte stijging van de ledenaantallen wordt veroorzaakt door een administratieve wijziging bij de Sportvisserij Nederland (+45.000). Wanneer deze groei buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een daling van het aantal lidmaatschappen (-40.669).

Tabel 1: Overzicht van de ledentallen van de 15 grootste sportbonden.

Sportbond Totaal 2015 Totaal 2014 verschil
1 Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 1.213.720 1.209.413 4.307
2 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 622.807 625.666 -2.859
3 Sportvisserij Nederland 587.338 541.136 46.202
4 Nederlandse Golf Federatie 394.370 397.056 -2.686
5 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 248.742 241.163 7.579
6 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 241.435 240.551 884
7 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 210.532 208.378 2.154
8 Atletiekunie 140.116 142.669 -2.553
9 Koninklijke Nederlandse Zwembond 138.436 140.835 -2.399
10 Nederlandse Volleybal Bond 118.295 116.354 1.941
11 Nederlandse Bridge Bond 115.845 114.315 1.530
12 Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond 89.644 91.526 -1.882
13 Nederlandse Ski Vereniging 82.355 87.120 -4.765
14 Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond 80.341 95.810 -15.469
15 Watersportverbond 80.020 83.627 -3.607
Percentage lidmaatschappen per gemeente

Het percentage lidmaatschappen per gemeente is in de kop van Noord-Holland, Oost-Overijssel, Oost-Gelderland en in Oost-Brabant het hoogst. In Groningen, Zeeland, Limburg en West-Brabant zijn relatief weinig mensen lid van een sportbond.

In 2015 waren er 24.727 sportverenigingen aangesloten bij de sportbonden. Dit zijn 454 verenigingen minder dan in 2014 (25.181).

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling van NOC*NSF: “In totaal sportten in 2015 wekelijks zo’n 9 miljoen mensen, waarvan bijna 4,4 miljoen bij de sportvereniging. Hoewel sportclubs, mede door de bezuinigingen, moeilijke tijden meemaken, zijn ze nog steeds aantrekkelijk voor miljoenen Nederlanders.”

“Op basis van de cijfers kunnen we gelukkig concluderen dat de maatschappelijke ontwikkelingen er toe leiden dat Nederlanders niet massaal minder in clubverband zijn gaan sporten. We zien een stijging in de toename van sporten buiten clubverband en NOC*NSF juicht dit toe. Maar het is wel zo dat sporten bij een club leidt tot meer langdurige sportbeoefening.”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!