Stukje zeer relevante geschiedenis aangaande de huidige islamisering van Europa in de 21ste eeuw.

received_232929177041793
De heilige opdracht van de hadiith, dat is ‘een stuk tekst over een aan Mohammed toegeschreven uitspraak’.

In de hadith wordt een zeer duidelijke opdracht gegeven door de profeet Mohammed, zelf aan alle moslims die er ooit zullen leven. De opdracht luidt dat men ooit de gehele wereld dient te veroveren maar dat het vooral om vijf steden gaat.
Het betreft de vijf christelijke metropolen van de zevende eeuw. Mohammed verwachtte dat als de islam die vijf steden zou veroveren het christendom (de grote concurrent van de islam) zo goed als verslagen zou zijn.

Het betreft de steden:
Rome
Constantinopel
Alexandrië
Antiochië
Jeruzalem

Toen men aan de profeet vroeg welke stad het aller belangrijkst was om te veroveren antwoordde hij: “De stad van Heraclius”.
Heraclius was keizer van Constantinopel van 610 tot 641, wat ruwweg samenvalt met de periode dat Mohammed als profeet en krijgsheer werkzaam was in Mekka en Medina, 612-632. De dynastie van Heraclius heeft het, met zijn verschillende heersers over het Oost-Romeinse rijk, ongeveer een eeuw uitgehouden.
In de ogen van de eerste moslims was Constantinopel dan ook ‘de stad van Heraclius’. Het rijk van Heraclius strekte zich ook uit over Groot-Syrië, Palestina en Egypte. Daarom was het een van de eerste prooien waarop de islamitische jihad zich gericht heeft.
Kort voor 670 hebben de moslims zelfs, weliswaar vanuit de zee, de stad Constantinopel voor het eerst aangevallen. De islam bestond nog maar net maar wist al enorme legers op de been te brengen en was vrijwel direct een serieuze bedreiging voor het christendom.

De islamitische krijgsheren begeerden alle vijf de steden en wilden deze zo snel mogelijk veroveren. Alexandrië en Antiochië werden al voor (!) 645 ingenomen. Jeruzalem werd niet veel later veroverd door de moslims en die stad bleef eeuwen onder islamitische overheersing totdat de Eerste Kruistocht de stad wist te ontzetten van haar bezetting.
Constantinopel daarentegen valt pas 800 jaar later in handen van de moslims, in 1453, door toedoen van een turkse sultan. Diens dynastie, de Ottomanen, zou het kalifaat gaan bekleden.
De eerste aanvallen op de vijfde christelijke metropool, Rome, volgen vanaf 800. Ze richtten veel schade aan en weten zelfs Rome eens volledig te plunderen. Alleen door de hoge muren valt het Vaticaan niet en weet het christendom te overleven en daarmee de europese cultuur. Maar omdat Sicilië wel valt en 300 jaar onder islamitisch bewind moet leven blijven er eeuwenlang aanvallen op zuid-Italië uitgevoerd worden.

Na 1400 jaar islamitische jihad-imperialisme hebben de moslims nog altijd dezelfde wens. De vijf heilige steden veroveren.
Drie daarvan hebben zij stevig in handen. Één er van (Jeruzalem) was eeuwen in hun handen maar is tegenwoo tieme vernedering voor moslims en reden om er van uit te gaan dat langdurige vrede in het Midden-Oosten onmogelijk is. De vijfde is Rome. Een stad die in de eeuwen na de val van Constantinopel is uitgegroeid tot absoluut centrum van het christendom maar waar tegenwoordig de snelst groeiende religie de islam is, in combinatie met een steeds grotere europese atheïstische bevolking die een totale desinteresse toont voor zowel haar christelijke roots als voor de gewelddadige imperialistische geschiedenis van de islam.

Door Karel Martel

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!