Toezicht Van der Graaf ‘geen verkooppraatje’

De eis van het Openbaar Ministerie om Pim Fortuyn-moordenaar Volkert van der Graaf onder psychische begeleiding te stellen was ,,geen verkooppraatje” richting de politiek. Dat schrijft Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer.

Van der Graaf had stiekem opnames gemaakt van gesprekken met drie advocaten-generaal, waaruit zou zijn af te leiden dat psychische begeleiding voor Van der Graaf volgens hen weinig waarde meer zou hebben. Het zou een ,,verkooppraatje” zijn om de politiek tevreden te houden. De citaten zijn in een rechtszaak over het toezicht op Van der Graaf besproken.

Minister Van der Steur schrijft dat deze interpretatie niet klopt. Hij laat weten dat Van der Graaf gedeeltes van de door hem gemaakte opnames heeft overgedragen. Hier is door het OM zelf onderzoek naar gedaan.

De beschikbare opnames en transcripties van de gesprekken zijn door het OM vergeleken met verslagen van de evaluatiegesprekken met Van der Graaf en de herinneringen van de advocaten-generaal. Volgens het OM is hieruit niet gebleken dat uitlatingen zijn gedaan waaruit is op te maken dat psychische begeleiding volgens de advocaten-generaal voor de bühne zou zijn.

Advocaat van Van der Graaf, Willem Jebbink, vindt de stelling van de minister ,,onbegrijpelijk”. Hij was zelf bij het evaluatiegesprek. ,,Ik heb zelf kunnen vaststellen dat de opname volledig en juist is. Het is precies dit gesprek, waarin de advocaat-generaal uit eigen beweging opmerkt dat het OM een verkooppraatje nodig heeft.”

Dit verwoordt een van de advocaten-generaal in het gesprek volgens Jebbink letterlijk als volgt: ,,Nou, laat ik gewoon eerlijk zijn: zal ik het maar gewoon zeggen? We hebben een verkooppraatje nodig.” ,,Op mijn vraag of dat richting de politiek is, zegt de advocaat-generaal: ‘De politiek’.’’ Daarna zegt Jebbink te hebben opgemerkt: ,,De minister?” Waarop de advocaat-generaal volgens Jebbink antwoordt: ,,Wie dat ook kan zijn. De staatssecretaris. De minister. En… daar hebben we gewoon mee te maken.”

Jebbink heeft bij zijn reactie woensdag ook het fragment van de transcriptie van het bewuste evaluatiegesprek met Van der Graaf op 17 september 2015 toegevoegd. Daar staat de door hem genoemde passage letterlijk in.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!