Grote uitkeringsfraude in Dordrecht

Tientallen bewoners van twee probleemwijken met veel Marokkanen en Turken in Dordrecht zijn tegen de lamp gelopen bij een groot onderzoek naar uitkeringsfraude. De gerichte actie van de Sociale Dienst Drechtsteden maakt onderdeel uit van de brede aanpak van allerlei misstanden in het Lijnbaangebied en de Vogelbuurt. De situatie was in de twee wijken de afgelopen jaren zo erg verslechterd, dat de gemeente vorig jaar besloot om de problemen met wortel en tak uit te roeien. Veel buurtbewoners gaven aan zich groen en geel te ergeren aan figuren die niet werken, maar ogenschijnlijk wel voldoende inkomsten hadden. Er is daarop een speciaal team bij de Sociale Dienst Drechtsteden geformeerd om alle signalen van uitkeringsfraude te onderzoeken. Als snel bleek dat dit geen overbodige luxe was. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 59 gevallen van mogelijke uitkeringsfraude in de Vogelbuurt en het Lijnbaangebied onder het vergrootglas gelegd. In maar liefst 34 gevallen bleek er inderdaad sprake te zijn van zodanige fraude dat is besloten om de uitkering onmiddellijk stop te zetten. Het stopzetten van de uitkeringen levert de Sociale Dienst een jaarlijkse besparing van 442.000 euro op. Daarnaast zullen de betrapte fraudeurs in totaal 271.000 euro moeten terugbetalen exclusief de boetes die daar nog bovenop komen. Met de fraude-actie moeten ook criminele netwerken in de wijk het gevoel krijgen dat ze niet onaantastbaar zijn. Vooral in het Lijnbaangebied was er sprake van een hardnekkig probleem, omdat een aantal beruchte Marokkaanse families, zoals de Marokkaanse familie TAHIRI daar de dienst uitmaakte. Veel bewoners waren bang om misstanden te melden, zodat de regelrechte ondermijning jarenlang kon doorgaan. Burgemeester Arno Brok besloot vorig jaar dat de maat vol was en kondigde aan dat alle mogelijke middelen zouden worden ingezet om de probleemfiguren het leven zuur te maken. Zo werd een Marokkaanse familie bij de burgemeester ontboden voor een laatste waarschuwing en werden de gezinsleden publiekelijk aan de schandpaal genageld. De keiharde aanpak die onder meer wordt ondersteun met cameratoezicht heeft er in het Lijnbaangebied inmiddels toe geleid dat de problemen redelijk onder controle lijken. Ook een justitieel onderzoek naar leden van de beruchte Marokkaanse familie en hun handlangers heeft zoden aan de dijk gezet. Twee broers zijn onlangs door de rechtbank veroordeeld tot celstraffen van 28 en 36 maanden voor onder meer leiding geven aan een criminele organisatie. Hoewel uit politiecijfers blijkt dat het met de Vogelbuurt en het Lijnbaangebied de goede kant opgaat, voelen bewoners zich er nog onveiliger dan bewoners van andere Dordtse wijken. „Dit is een extra legitimering voor de intensieve aanpak”, stelt het college in een brief aan de gemeenteraad. Van het afbouwen van de maatregelen is dan ook voorlopig geen sprake. „De ontwikkeling naar een duurzaam positief beeld bij bewoners over de eigen omgeving vergt de nodige inspanning en een lange adem.”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!