‘Verscherpte grenscontroles falen door vele regels’

Als reactie op de migratiecrisis werden vorig jaar in Nederland de grenscontroles aangescherpt, met als doel mensensmokkel aan te pakken. Door regelgeving kunnen agenten in veel gevallen amper onderzoek doen.

Daarvoor waarschuwen politiebonden ANPV en NPB in deTelegraaf. Agenten mogen bij standaardcontroles bijvoorbeeld niet in kofferbakken en geblindeerde busjes kijken; daarvoor moet eerst een verdenking van strafbare feiten zijn.

Verscherpte controles

Door de enorme toestroom van migranten besloot ook Nederland in september 2015 de grenscontroles te verscherpen. Mobiele teams van de marechaussee gingen auto’s en treinen in de grensstreek controleren, volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (justitie, VVD) om te zien of de mensenstroom zou draaien naar Nederland. De controles mogen door de huidige regelgeving alleen steekproefsgewijs worden uitgevoerd.

Hans Schoones, vicevoorzitter van ANPV, zegt dat de regels ‘al jaren zo zijn.’ Omdat er nu zoveel migranten Nederland binnenkomen, wordt het duidelijker dat de bureaucratie het politiewerk in de weg zit. Ook hebben rechtszaken in het verleden ervoor laten zien dat bewijs van mensensmokkel goed moet worden onderbouwd, anders houdt het in de rechtbank geen stand.

Domino-effect

Verschillende Europese landen, waaronder Zweden, Denemarken en Oostenrijk hebben onlangs stappen genomen om hun grenzen (deels) te sluiten voor migranten. Ook in Duitsland woedt een fel debat over de vraag hoe de asielinstroom kan worden verlaagd. De Nederlandse regering heeft vooralsnog geen extra maatregelen genomen.

Nu Zweden en Denemarken de grenscontroles hebben aangescherpt, is de kans groot dat migranten zullen uitwijken naar Nederland. Het kabinet is alert, maar neemt nog geen concrete maatregelen.

De SP wil de zaak rondom politiecontroles aankaarten bij de verantwoordelijke minister, Ard van der Steur (VVD). De socialisten willen dat de politie snel de bevoegdheid krijgt om achterin auto’s te kunnen kijken.

bron: elesevier.nl

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!