NIET in staat ZELF te gaan stemmen bij het Oekraïne-referendum? Stem per VOLMACHT!!

Ben je niet in de gelegenheid zelf te gaan stemmen – bijvoorbeeld door werk, (langdurige) ziekte of vakantie – dan kun je een andere kiezer machtigen dit voor je te doen! Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die wordt gemachtigd, kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. Er zijn 2 soorten volmachten, een onderhandse en de schriftelijke. Lees HIERONDER meer over dit onderwerp, en wat het verschil is tussen de 2 volmachten, en hoe je je (onderhandse) volmacht moet invullen!! MET voorbeelden!!
Volmacht1

De onderhandse volmacht
Om een machtiging te geven, gebruikt je het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. Je moet de gegevens invullen en jij en de gemachtigde moeten beiden tekenen. Een onderhandse volmacht kan alleen worden gegeven aan een kiezer die in dezelfde gemeente woont. Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever (van jou dus!). Dit mag  raar maar waar (volgens de Kieswet!) op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik met kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven: dat het een kopie is voor wie of welk product de kopie bedoeld is de datum waarop degene de kopie afgeeft de kiezer streept zijn/haar burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan.
OnderhandseVolmacht
De schriftelijke volmacht
Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuur je een verzoekschrift naar de gemeente waar je op de dag van kandidaatstelling woonde. Dit verzoekschrift moet 1 april door de burgemeester zijn ontvangen!!!!!!!!! Jij en degene die je machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens jou kan stemmen.
Schriftelijke Volmacht
Maximaal 2 volmachten!!
De persoon die wordt gemachtigd, de gemachtigde, mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde overhandigt het volmachtbewijs aan het stembureau. Ook controleert het stembureau zijn identiteit en stempas voordat hij mag stemmen.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!