Voor onze vrijheid moet de boerkini verboden worden

Voor onze vrijheid moet de boerkini verboden worden

psp-posterDoor Joost Niemöller

Moslimlanden hebben, anders dan in Europa, snel het gevaar ingezien van de islamisering. Het valt me op dat dit meestal niet bekend is. In landen als Tunesië, Egypte, Marokko, Algerije, en het pre-Erdogan Turkije werden islamisten in de gevangenis gezet, hoofddoeken verboden, islamitische teksten verboden, enz. enz. De islamiseringbeweging, die in Egypte opkwam onder Said Qutb en die inmiddels uitgroeide tot het gezwel dat het nu is, werd in de moslimlanden met grote kracht tegen gewerkt. Juist omdat in die landen de essentie van de islam werd begrepen: dit is een verbodsideologie. Onderdrukking is de essentie. Het enige antwoord op onderdrukking is meer onderdrukking.

CqDWollUEAAQYdjDaarom is bijvoorbeeld in Marokko de boerkini op het strand verboden. (Zie foto.)

In Europa wordt dit niet begrepen. Er wordt hier gedacht in termen van ontplooiing en bevrijding, en het multiculturele model kreeg daarin een plaats, nog eens extra aangevuurd door een doorgeslagen interpretatie van godsdienstvrijheid.

Ook in uiterlijk vertoon werd dat de norm. Hier gold de gedragsregel: Iedereen moet zich maar kleden, zoals die wil. De ene vrouw wil graag halfnaakt over straat. De andere vrouw trekt liever een boerka aan. Iedereen zijn smaak. Kijk eens wat een kleurrijke samenleving we daardoor hebben. Kijk eens wat een verrijking.

Daarbij werd een essentieel probleem over het hoofd gezien. Binnen de islam krijgt geen enkele vrouw de vrijheid om halfnaakt over straat te gaan. Moslims tolereren dit alleen maar voor zover ze niet alles te zeggen hebben. Tegen wil en dank, en met toenemende agressie. Want de islam is een verbodsideologie. Het Westen kan daar niets tegenover zetten, behalve: als vrouwen halfnaakt over straat willen lopen, betekent dat niet dat alle vrouwen halfnaakt over straat moeten lopen. Dat spreekt zozeer vanzelf, dat het er niet eens bij wordt gezegd.

Een naakte vrouw stond enige tijd, ook bij links, symbool voor de bevrijding. De beroemde PSP poster uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, is daar een sterke uitdrukking van. Het is ondenkbaar dat GroenLinks nu nog met een dergelijke poster op de proppen zal komen, bang als men daar zal zijn om de moslims voor het hoofd te stoten. En dat geeft aan waar het vrijheidsideaal bij links is omgeslagen in een angstideologie; precies datgene wat de ‘populisten’ wordt verweten.

Dat links van toen reageerde namelijk ergens op. Ooit was het anders met die vrijheid, ook in het Westen. Op het internet circuleren ter herinnering aan die tijden nog foto’s waarbij vrouwen in te naakte badkleding gearresteerd werden. We zijn blij dat we niet meer in die tijd leven. We leven nu, zo heet het, in een vrije tijd, waarin ieder individu zich kan ontplooien. Al zijn er allerlei afbakeningen voor in de plaats gekomen. In het openbaar seks bedrijven is bijvoorbeeld verboden. In het openbaar naaktlopen ook, daar zijn speciale stranden voor. Er zit een zeker spelelement in en de grenzen worden telkens opgezocht, verlegd, en weer terug verplaatst.

Moslims doen voor de vorm mee aan dat spel, en daarom is er nu ineens de boerkini. In werkelijkheid heeft dat helemaal niets te maken met enig spel, maar met de dram- en verbodscultuur die de islam is. Het is een uitdrukking van de moslimideologie, die zegt dat het Westen een verdorven, amorele maatschappij is. De boerkini is niet alleen een uitdrukking van onderdrukking van de vrouw, maar het is vooral een uitdrukking van de neerbuigende houding ten opzichte van het Westen, dat wel misbruikt wordt als voedertrog.

Elke dag komen er van het afdwingen duizenden nieuwe voorbeelden langs. Maar men begrijpt het maar niet. Onlangs werd nog in een interessant interview uiteen gezet hoe het leeg vreten van het Westen door de islam samen gaat met de morele afkeer van datzelfde Westen.

In Frankrijk bestaat er een groter bewustzijn over het belang van de scheiding tussen kerk en staat dan in Nederland en Duitsland, en moeten godsdienstuitingen daarom beperkt blijven. Onder dat mom bestaat er in Frankrijk een boerkaverbod, en is nu ook het boerkiniverbod mogelijk.

Maar de Franse premier Valls heeft eindelijk begrepen dat het bij de islam niet gaat om godsdienst, maar om oorlogsvoering, ook bij zoiets schijnbaar onbenulligs als een boerkini.

Volgens de premier is de boerkini “de belichaming van een politiek project”. “Dat project is bedoeld om vrouwen tot slaaf te maken”, zegt Valls. “Het idee erachter is dat vrouwen van nature onzedelijk zijn en daarom hun lichaam volledig moeten bedekken. Het is een provocatie van de waarden die wij in Frankrijk hanteren. De republiek moet zich hier tegen beschermen.”

Eindelijk. Een klein beetje licht in de verduisterde hoofden van de politieke bestuurders.

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!