VVD: shariahuwelijken aanpakken

Imams die illegale islamitische huwelijken afsluiten, komen daar nu veel te makkelijk mee weg. Dat stelt de VVD die hogere straffen en betere opsporing eist en bovendien de gehuwden en getuigen ook strafbaar wil stellen.

Jeroen van Wijngaarden, Tweede Kamerlid voor de VVD.
‘Imam komt te makkelijk weg’

VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden komt met zijn plan omdat het nog steeds erg makkelijk blijkt om een illegaal islamitisch huwelijk te sluiten in Nederland. Een huwelijk waar de overheid dus niets van weet. Op sites als muslima.com is er gemakkelijk een imam bereid te vinden om een stel te trouwen. „Er ontstaat zo een parallelle samenleving”, gruwt het Kamerlid.

Van Wijngaarden wijst er op dat het al verboden is om een religieus huwelijk te hebben zonder voor de wet te trouwen. Dat laatste moet altijd gebeuren zodat de overheid kan controleren of het huwelijk bijvoorbeeld niet onder dwang gebeurt of dat de man al andere vrouwen heeft. Het schort hem hierbij echter aan de handhaving, vindt Van Wijngaarden. „Dat moet echt veel beter.”

Bovendien moeten volgens Van Wijngaarden de straffen omhoog. De imam zou straks een boete van maximaal 20.500 euro moeten krijgen en een celstraf van 7 maanden bij herhaling. De liberaal wil dat ook de getuigen strafbaar worden en de gehuwden. Die laatsten zijn wat hem betreft niet strafbaar als er sprake is van dwang. Verder wil de VVD’er dat het aangifteproces digitaal wordt, dat er een speciale hulplijn komt en dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een ’unit’ in het leven roept die Nederlandse slachtoffers van huwelijksdwang in het buitenland kan helpen.

„Dit is geen anti-islamverhaal”, zegt Van Wijngaarden. „Dit is pro-vrouw en juist voor moslima’s. Door dit soort huwelijken worden de vrijheden waar hier hard voor geknokt is, weggenomen. Dat mogen we niet toestaan.”

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!