VVD wil dat nieuwkomers pas na 10 jaar een paspoort aan kunnen vragen!

VVD-kamerlid Malik Azmani.

VVD: Laat nieuwkomers pas na tien jaar paspoort aanvragen

Als het aan regeringspartij VVD ligt, mogen nieuwkomers pas na tien jaar een Nederlands paspoort aanvragen. ,,Je moet ingroeien in de samenleving. Je invechten. Dan pas bouw je rechten op. Je moet eerst laten zien of je iets te bieden hebt in plaats van meteen je hand op te houden”, zegt VVD-Kamerlid Malik Azmani donderdag in een interview met dagblad Trouw.

Ik verwacht geen universitair werk- en denkniveau, maar als mensen goed de taal spreken helpt hen dat

Malik Azmani

Volgens Azmani moet een paspoort pas worden verstrekt als iemand er blijk van geeft echt Nederlander te willen worden en bijvoorbeeld ook de taal spreekt. ,,Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen. Naar de sportschool, bij de sportclub in het bestuur, vrijwilligerswerk doen. (..) Ik verwacht geen universitair werk- en denkniveau, maar als mensen gewoon goed de taal spreken helpt hen dat alleen maar.”

Nu kunnen nieuwkomers na vijf jaar Nederlander worden. De Eerste Kamer behandelt binnenkort een wetsvoorstel om die termijn op te rekken naar zeven jaar. Dat is in de ogen van Azmani nog steeds te snel. ,,Mensen hebben bij hun naturalisatie nog maar weinig kennis genomen van de geschiedenis van dit land met zijn joods-christelijke traditie met humanistische en liberale verworvenheden waarin vrijheid centraal staat. Dat kost enige tijd als je hier niet geboren en getogen bent.”

BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!