Allochtoon krijgt voorrang bij sollicitatie

Omdat de PvdA de autochtone Nederlander haat, en zij een weg-met-ons-politiek voeren wil de PvdA in Den Haag dat een op de drie ambtenaren binnen afzienbare tijd allochtoon is. Daarom voert PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh vanaf volgend jaar een voorkeursbeleid in voor Hagenaars met een migrantenafkomst. Bij gelijke geschiktheid krijgen zij voorrang bij sollicitaties voor middenkaderbanen. rabin2

Om te zorgen dat er ook voldoende Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kandidaten komen, begint Den Haag naar eigen zeggen als eerste gemeente van Nederland met anoniem solliciteren. In de eerste helft  van dit jaar hield de gemeente een proef die volgens Baldewsingh ‘een groot succes’ genoemd mag worden. Hoewel meer dan de helft van alle Hagenaars allochtoon is, geldt dat slechts voor 12 procent van de ambtenaren in het middenkader. ,,Dat is schandalig laag,” meent de wethouder. ,,Ik loop hier in het stadhuis, een prachtig wit gebouw. Maar helaas geldt dat niet alleen voor de buiten-, maar ook voor de binnenkant.”  Uit de proef met anoniem solliciteren blijkt dat het ‘weglakken’ van namen en adressen effect heeft.  Zo waren 47 van de 200 uitgenodigde sollicitanten voor middenkaderbanen bij de gemeente in de proefperiode  zogenoemd ‘bicultureel’ (23,5 procent) . In 2015 waren dat er veel minder (12,9 procent). Ook kregen meer Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en andere allochtone sollicitanten een baan bij de gemeente. Veertien van de 39 vacatures gingen naar hen. Een jaar eerder waren dat er vier van de 36. De PvdA-bestuurder claimt landelijk voorop te lopen met het grootschalig invoeren van anoniem solliciteren. Zijn controversiële plannen zijn niet uitvoerig besproken in het college, blijkt uit Baldewsinghs woorden: ,,Dit is gewoon in lijn met het collegebeleid dat voor diversiteit staat.” De wethouder erkent het risico dat afkomst straks mogelijk boven kwaliteit gaat: ,,Je zult compromissen moeten sluiten.” Een creatief of academisch denkvermogen kan dan belangrijker zijn dan een papiertje. Kritiek op zijn voorkeursbeleid wijst wethouder Baldewsingh resoluut van de hand: ,,Ik wil dat alle Hagenaars gelijke kansen krijgen. Laatst sprak ik met een meisje van niet- Nederlandse afkomst bij de Haagse Hogeschool. Ze zei: ,,’Ik doe mijn stinkende best. Maar ik doe geen opleiding om genegeerd te worden’. Zo’n uitspraak gaat dwars door mijn huid, raakt me keihard in mijn ziel.” – BRON

3 thoughts on “Allochtoon krijgt voorrang bij sollicitatie”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!